จำนวนข่าวทั้งหมด 325 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส ๒๑ เคส ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.6/2563)
14/01/2563
10
 
2
ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.5/2563)
14/01/2563
8
 
3
ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศหญิงเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.4/2563)
14/01/2563
11
 
4
ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการคลำหน้าท้อง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.3/2563)
14/01/2563
9
 
5
ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย(ผู้ใหญ่) แบบ Advanced ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.2/2563)
14/01/2563
8
 
6
ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการตรวจสัญญาณชีพผู้ใหญ่แบบเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.1/2563)
14/01/2563
7
 
7
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๑ งาน (จ.1/2563)
10/01/2563
28
 
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพัฒนากิจการนักศึกษา จำนวน 1 งาน (จ.29/2562)
10/01/2563
13
 
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.28/2562)
10/01/2563
12
 
10
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพัฒนากิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (จ.29/2562)
10/01/2563
11
 
11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.28/2562)
10/01/2563
8
 
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว จำนวน 1 งาน (จ.27/2562)
10/01/2563
6
 
13
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จ.27/2562)
10/01/2563
6
 
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 หลัง
10/01/2563
7
 
15
ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
03/12/2562
167
 
16
ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 330 เครื่อง ครั้งที่ 2
25/11/2562
229
 
17
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
14/11/2562
307
 
18
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 330 เครื่อง ครั้งที่ 2
05/11/2562
369
 
19
ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้
04/09/2562
434
 
20
ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 330 เครื่อง
04/09/2562
410
 
21
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้
27/08/2562
454
 
22
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 330 เครื่อง
27/08/2562
464
 
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายบ้านพักราชการ จำนวน 3 หลัง
27/05/2562
591
 
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2562
458
 
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2562
571
 
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2562
314
 
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารทีปวิชญ์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) (จ.25/2562)
18/04/2562
328
 
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น (Multifunction) ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ส่วนงานกองคลัง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2562
284
 
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2562
208
 
30
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Cooling Tower จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.27/2562)
18/04/2562
214
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11