จำนวนข่าวทั้งหมด 356 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านสำหรับนักศึกษา 24 ชม.ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ.2/2563)
26/02/2563
9
 
2
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านสัญญาณและระบบ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.12/2563)
21/02/2563
16
 
3
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.11/2563)
21/02/2563
11
 
4
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านสัญญาณและระบบ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.12/2563)
21/02/2563
12
 
5
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.11/2563)
21/02/2563
11
 
6
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุชุดเครื่องมือปฏิบัติการด้านแบบจำลองระบบรถไฟและระบบราง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.10/2563)
21/02/2563
12
 
7
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติการด้านแบบจำลองระบบรถไฟและระบบราง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.10/2563)
21/02/2563
11
 
8
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเดินวงรี Elliptical ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.9/2563)
21/02/2563
13
 
9
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุเครื่องดนตรีชุดวงโยธวาทิต ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.8/2563)
21/02/2563
10
 
10
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีชุดวงโยธวาทิต ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.8/2563)
21/02/2563
12
 
11
ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ สำหรับห้อง MINI THEATRE พร้อมติดตั้ง ตำบลพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 100 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.7/2563)
21/02/2563
8
 
12
ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นลานจอดรถ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.3/2563)
20/02/2563
9
 
13
ประกาศผลการขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งาน
14/02/2563
32
 
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายางรถยนต์และแบตเตอรี่เก่าที่เสื่อมสภาพและใช้การไม่ได้
08/02/2563
27
 
15
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านสำหรับนักศึกษา 24 ชม. ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.2/2563)
07/02/2563
33
 
16
ร่างประกาศ ประกวดราคาประกวดราคาซื้อระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกดิจิตอลออนไลน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/02/2563
26
 
17
ร่างประกาศ ประกวดราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงแบบไร้สาย ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/02/2563
25
 
18
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/02/2563
17
 
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ขนาด 10 ช่อง จำนวน 6 เครื่อง
30/01/2563
28
 
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาทิชั่นครึ่งกระจกใส จำนวน 1 ชุด
30/01/2563
28
 
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 (สำหรับงานประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลระบบ iMiS) จำนวน 2 เครื่อง
30/01/2563
37
 
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
30/01/2563
27
 
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ๖๐ ที่นั่ง จำนวน ๓ รายการ
30/01/2563
28
 
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส 21 เคส ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.6/2563)
30/01/2563
18
 
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.5/2563)
30/01/2563
23
 
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศหญิงเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.4/2563)
30/01/2563
12
 
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการคลำหน้าท้อง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.3/2563)
30/01/2563
15
 
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย(ผู้ใหญ่) แบบ Advanced ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.2/2563)
30/01/2563
13
 
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการตรวจสัญญาณชีพผู้ใหญ่แบบเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.1/2563)
30/01/2563
9
 
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.1/2563)
26/01/2563
21
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12