จำนวนข่าวทั้งหมด 395 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
301
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน 21 ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/08/2559
546
 
302
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลู่วิ่งสนามกีฬา ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
13/07/2559
668
 
303
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ๒๑ ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/07/2559
583
 
304
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 หลัง(ครั้งที่ 3) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/03/2559
657
 
305
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
23/03/2559
592
 
306
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/03/2559
599
 
307
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
24/02/2559
759
 
308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตบแต่งหอสมุดจดหมายเหตุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/02/2559
599
 
309
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/02/2559
795
 
310
ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาครู จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งปม.2/2559)
01/02/2559
733
 
311
ประกวดราคาจ้างเหมาตบแต่งหอสมุดจดหมายเหตุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/02/2559
614
 
312
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาครู จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/01/2559
565
 
313
ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/01/2559
566
 
314
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาและท่อเมนจ่ายน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/01/2559
453
 
315
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/01/2559
491
 
316
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง
12/01/2559
498
 
317
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/01/2559
434
 
318
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสตูดิโอ จำนวน 1 งาน (งปม.จ.6/2558)
06/07/2558
890
 
319
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสตูดิโอ จำนวน 1 งาน (งปม.6/2558)
15/06/2558
759
 
320
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสตูดิโอ จำนวน ๑ งาน
18/05/2558
790
 
321
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสตูดิโอ จำนวน ๑ งาน
18/05/2558
21
 
322
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน งปม.5/2558
10/03/2558
1071
 
323
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานจอดรถคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน (งปม.1/2558)
10/03/2558
808
 
324
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน
24/02/2558
707
 
325
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน
24/02/2558
46
 
326
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคันกั้นน้ำรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งปม.4//2558)
20/02/2558
690
 
327
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นสนามศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งปม.3/2558)
17/02/2558
685
 
328
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10/02/2558
686
 
329
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้ันสนามศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 1 งาน
09/02/2558
14
 
330
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นสนามศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 1 งาน
09/02/2558
557
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14