จำนวนข่าวทั้งหมด 393 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส 21 เคส ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.6/2563)
30/01/2563
47
 
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.5/2563)
30/01/2563
49
 
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศหญิงเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.4/2563)
30/01/2563
40
 
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการคลำหน้าท้อง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.3/2563)
30/01/2563
53
 
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย(ผู้ใหญ่) แบบ Advanced ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.2/2563)
30/01/2563
39
 
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการตรวจสัญญาณชีพผู้ใหญ่แบบเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.1/2563)
30/01/2563
31
 
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.1/2563)
26/01/2563
61
 
68
ประกาศขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้
22/01/2563
125
 
69
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส ๒๑ เคส ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.6/2563)
14/01/2563
80
 
70
ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.5/2563)
14/01/2563
68
 
71
ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศหญิงเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.4/2563)
14/01/2563
65
 
72
ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการคลำหน้าท้อง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.3/2563)
14/01/2563
75
 
73
ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย(ผู้ใหญ่) แบบ Advanced ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.2/2563)
14/01/2563
62
 
74
ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการตรวจสัญญาณชีพผู้ใหญ่แบบเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.1/2563)
14/01/2563
84
 
75
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๑ งาน (จ.1/2563)
10/01/2563
84
 
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพัฒนากิจการนักศึกษา จำนวน 1 งาน (จ.29/2562)
10/01/2563
87
 
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.28/2562)
10/01/2563
66
 
78
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพัฒนากิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (จ.29/2562)
10/01/2563
61
 
79
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.28/2562)
10/01/2563
44
 
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว จำนวน 1 งาน (จ.27/2562)
10/01/2563
35
 
81
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จ.27/2562)
10/01/2563
40
 
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 หลัง
10/01/2563
52
 
83
ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
03/12/2562
275
 
84
ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 330 เครื่อง ครั้งที่ 2
25/11/2562
290
 
85
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
14/11/2562
400
 
86
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 330 เครื่อง ครั้งที่ 2
05/11/2562
447
 
87
ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้
04/09/2562
476
 
88
ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 330 เครื่อง
04/09/2562
453
 
89
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้
27/08/2562
506
 
90
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 330 เครื่อง
27/08/2562
548
 
หน้าที่ [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14