จำนวนข่าวทั้งหมด 396 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 (สำหรับงานประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลระบบ iMiS) จำนวน 2 เครื่อง
30/01/2563
122
 
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
30/01/2563
92
 
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ๖๐ ที่นั่ง จำนวน ๓ รายการ
30/01/2563
97
 
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส 21 เคส ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.6/2563)
30/01/2563
81
 
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.5/2563)
30/01/2563
84
 
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศหญิงเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.4/2563)
30/01/2563
72
 
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการคลำหน้าท้อง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.3/2563)
30/01/2563
85
 
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย(ผู้ใหญ่) แบบ Advanced ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.2/2563)
30/01/2563
70
 
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการตรวจสัญญาณชีพผู้ใหญ่แบบเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.1/2563)
30/01/2563
54
 
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.1/2563)
26/01/2563
99
 
71
ประกาศขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้
22/01/2563
165
 
72
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส ๒๑ เคส ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.6/2563)
14/01/2563
120
 
73
ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.5/2563)
14/01/2563
98
 
74
ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศหญิงเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.4/2563)
14/01/2563
91
 
75
ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการคลำหน้าท้อง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.3/2563)
14/01/2563
112
 
76
ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย(ผู้ใหญ่) แบบ Advanced ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.2/2563)
14/01/2563
90
 
77
ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการตรวจสัญญาณชีพผู้ใหญ่แบบเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.1/2563)
14/01/2563
123
 
78
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๑ งาน (จ.1/2563)
10/01/2563
113
 
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพัฒนากิจการนักศึกษา จำนวน 1 งาน (จ.29/2562)
10/01/2563
128
 
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.28/2562)
10/01/2563
94
 
81
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพัฒนากิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (จ.29/2562)
10/01/2563
83
 
82
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.28/2562)
10/01/2563
69
 
83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว จำนวน 1 งาน (จ.27/2562)
10/01/2563
64
 
84
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จ.27/2562)
10/01/2563
62
 
85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 หลัง
10/01/2563
80
 
86
ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
03/12/2562
308
 
87
ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 330 เครื่อง ครั้งที่ 2
25/11/2562
332
 
88
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
14/11/2562
438
 
89
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 330 เครื่อง ครั้งที่ 2
05/11/2562
484
 
90
ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้
04/09/2562
514
 
หน้าที่ [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14