จำนวนข่าวทั้งหมด 309 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
211
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/09/2559
509
 
212
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลู่วิ่งสนามกีฬา ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 3)
02/09/2559
452
 
213
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/08/2559
511
 
214
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลู่วิ่งสนามกีฬา ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 2)
02/08/2559
491
 
215
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน 21 ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/08/2559
484
 
216
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลู่วิ่งสนามกีฬา ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
13/07/2559
606
 
217
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ๒๑ ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/07/2559
518
 
218
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 หลัง(ครั้งที่ 3) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/03/2559
602
 
219
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
23/03/2559
536
 
220
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/03/2559
545
 
221
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
24/02/2559
701
 
222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตบแต่งหอสมุดจดหมายเหตุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/02/2559
543
 
223
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/02/2559
738
 
224
ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาครู จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งปม.2/2559)
01/02/2559
677
 
225
ประกวดราคาจ้างเหมาตบแต่งหอสมุดจดหมายเหตุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/02/2559
559
 
226
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาครู จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/01/2559
513
 
227
ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/01/2559
503
 
228
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาและท่อเมนจ่ายน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/01/2559
394
 
229
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/01/2559
436
 
230
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง
12/01/2559
446
 
231
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/01/2559
380
 
232
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสตูดิโอ จำนวน 1 งาน (งปม.จ.6/2558)
06/07/2558
824
 
233
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสตูดิโอ จำนวน 1 งาน (งปม.6/2558)
15/06/2558
698
 
234
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสตูดิโอ จำนวน ๑ งาน
18/05/2558
728
 
235
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสตูดิโอ จำนวน ๑ งาน
18/05/2558
21
 
236
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน งปม.5/2558
10/03/2558
1007
 
237
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานจอดรถคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน (งปม.1/2558)
10/03/2558
759
 
238
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน
24/02/2558
655
 
239
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน
24/02/2558
46
 
240
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคันกั้นน้ำรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งปม.4//2558)
20/02/2558
634
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11