จำนวนข่าวทั้งหมด 311 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
241
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน
24/02/2558
46
 
242
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคันกั้นน้ำรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งปม.4//2558)
20/02/2558
638
 
243
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นสนามศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งปม.3/2558)
17/02/2558
636
 
244
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10/02/2558
636
 
245
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้ันสนามศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 1 งาน
09/02/2558
14
 
246
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นสนามศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 1 งาน
09/02/2558
502
 
247
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานจอดรถคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
05/02/2558
509
 
248
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Feference : TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง
03/02/2558
387
 
249
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง
03/02/2558
14
 
250
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 5 รายการ (E5/2558)
03/02/2558
361
 
251
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานจอดรถ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน
28/01/2558
343
 
252
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 5 รายการ (E5/2558)
17/12/2557
20
 
253
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 5 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E5/2558)
17/12/2557
476
 
254
ประการผลการประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E.3/2558)
16/12/2557
471
 
255
ประการผลการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E.4/2558)
16/12/2557
436
 
256
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมไฮโดรลิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E2/2558)
12/12/2557
471
 
257
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
03/12/2557
383
 
258
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E4/2558)
05/11/2557
437
 
259
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมไฮโดรลิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E2/2558)
29/10/2557
460
 
260
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E3/2558)
29/10/2557
804
 
261
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 5 รายการ
28/10/2557
21
 
262
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 5 รายการ
28/10/2557
455
 
263
ประกาศประกวดราคาซื้ัอชุดปฏิบัติการเรียรรู้การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด (E1/2558)
27/10/2557
357
 
264
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 3 เครื่อง
17/10/2557
18
 
265
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17/10/2557
377
 
266
ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference :TOR ) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด
17/10/2557
351
 
267
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด
17/10/2557
20
 
268
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมไฮโดรลิกส์ จำนวน 1 ชุด
13/10/2557
321
 
269
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมไฮโดรลิกส์ จำนวน 1 ชุด
13/10/2557
50
 
270
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
09/10/2557
22
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11