คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองคลัง เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 13 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2560 1 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 06/01/2560 08:55:49 225
  2 2559 12 วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 16/12/2559 07:03:11 174
  3 2559 11 วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 14/11/2559 14:57:19 204
  4 2559 10 วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2559 04/07/2559 16:28:12 216
  5 2559 9 วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2559 02/05/2559 17:11:58 229
  6 2559 8 วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559 08/04/2559 14:33:57 223
  7 2559 7 วันจันทร์ ที่ 1กุมภาพันธ์ 2559 18/02/2559 14:10:56 227
  8 2559 6 วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2559 21/01/2559 21:10:35 233
  9 2558 5 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 09/12/2558 09:34:45 267
  10 2558 4 วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 01/11/2558 14:38:24 240
  11 2558 3 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 09/10/2558 16:01:43 197
  12 2558 2 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 26/09/2558 10:31:12 210
  13 2558 1 วันจันทร์ ที่3 สิงหาคม 2558 19/08/2558 18:08:58 211
 
หน้าที่ 1