ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อ: ประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน กรกฎาคม
  ปี: 2557
  ประกาศเมื่อ: 16/07/2557 10:50:12 โดย: Webmaster จำนวนครั้งที่อ่าน: 754 ครั้ง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เนื่องจากได้มีการปรับปรุงระบบให้รองรับการแสดงผลวีดีโอบน Browser Chome ได้
จึงได้ทำระบบการแสดงผล 2 แบบ เพื่อจะดำเนินการปรับใช้งานต่อไป
(จอด้านล้างเป็นแการแสดงผลในระบบเดิม)

 
  รายละเอียด: พิธีกร : นางสาวณัฐณิชา แสงดารา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรพส. - มรพส. ประกอบพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 - สำนักงาน กพ. ขอขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการสอบภาค ก. เป็นผลสำเร็จ - สภาคณาจารย์ฯ จัดประชาพิจารณ์การทำสัญญาจ้างพนักงมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 60 ปี - คมส. จัดอบรมมัคคุเทศก์เยาวชนเมืองพิษณุโลก เพื่อต้อนรับอาเซียน - งานประชาสัมพันธ์ มรพส. จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ - มรพส. จัดอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ - มรพส. จัดโครงการประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส. จัดการฝึกอบรมอาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน