ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อ: ประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน สิงหาคม
  ปี: 2556
  ประกาศเมื่อ: 26/08/2556 10:10:37 โดย: Webmaster จำนวนครั้งที่อ่าน: 972 ครั้ง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เนื่องจากได้มีการปรับปรุงระบบให้รองรับการแสดงผลวีดีโอบน Browser Chome ได้
จึงได้ทำระบบการแสดงผล 2 แบบ เพื่อจะดำเนินการปรับใช้งานต่อไป
(จอด้านล้างเป็นแการแสดงผลในระบบเดิม)

 
  รายละเอียด: พิธีกร : นางสาวจิรัชยา สูงตรง นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันแม่ - โครงการ“หนึ่งใจ...ติวให้น้อง” - มรพส. ต้อนรับคณะประชุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา - การสอบ กพ. ภาค ก ประจำปี 2556 - คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรพส. จัดโครงการ ‘มองตัวตน ยลอาเซียน” - PSRU JOB FAIRS ครั้งที่ 2 - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดโครงการ “เสวนาศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 4 ชาติ” - บริการตรวจสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย - โครงการ “รั้วสดใสห่างไกลยาเสพติด”