ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:18
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 15/12/2559 04:21:42 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 57 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - กนผ. ขอเชิญอบรมวิจัยสถาบัน - ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสถาบัน ปี2560 - กนผ.จัดอบรเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการสำหรับหน่วยงาน
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.