ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:12
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 09/12/2559 06:34:15 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 53 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - กำหนดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี งปม.พ.ศ. 2559 - การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.