ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:11
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 09/12/2559 04:49:27 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 61 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - สรุปผลการดำเนินงาน เรื่อง การประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผล Reprofile มรภ.กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.