ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:17
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 09/12/2559 04:32:32 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 51 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - กนผ. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 - กนผ.เชิญอบรมวิจัยสถาบัน - กนผ.เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.