ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:23
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 20/03/2561 14:50:38 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 115 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.