ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:8
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 18/10/2560 09:54:31 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 89 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามฯ - เชิญทุกหน่วยงานประชุมเพื่อปรับแผนการใช้จ่าย งปม. - แจ้งวงเงิน งปม.รายจ่ายประจำปี 2561 ทุกหน่วยงาน
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.