ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:7
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 11/10/2561 10:28:28 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 84 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - งบประมาณกันเงินเหลื่อมปี ประจำปี งปม.พ.ศ. 2561 - แนวทางการจัดเตรียมทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปี งปม.พ.ศ. 2562-2563 และแผนฯ ระยะ 3 ปี 2564-2566
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.