ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:7
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 18/10/2560 09:52:39 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 98 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - ความเคลื่อนไหว ปี 2561 - การจัดทำ งปม.ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 62
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.