ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:6
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 11/10/2561 10:26:35 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 85 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งปม.ประจำปี 2562
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.