ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:15
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 09/12/2559 04:22:38 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 57 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: -แนวทางและการเตรียมการในการจัดทำ งปม.รายจ่าย ประจำปี 2561 - ขอแจ้งผลการประชุมมีมติให้หน่วยงานดำเนินการตามหลักเกณฑ์การดำเนินงาน
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.