ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:6
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 18/10/2560 09:51:11 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 89 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งปม.ปี 61 - การจัดสรร งปม.ประจำปี พ.ศ. 2561
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.