ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:24
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 02/03/2560 11:59:24 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 73 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - การบริหารวิจัยสถาบัน - ประชาสัมพันธ์โครงการฯ - กนผ.แจ้งกำหนดการประชุม - บุคลากรของ กนผ.ไปราชการ - กรอบนโยบายการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.