ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:5
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 18/10/2560 09:49:35 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 100 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: -โครงการจัดทำ งปม.ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ปี62 - เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 62 - วิธีการขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.