ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:3
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 02/09/2559 10:33:03 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 75 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.