ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:13
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 09/12/2559 04:17:26 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 70 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - กำหนดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน - ประมวลภาพบรรยากาศการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.