ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:15
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 04/02/2562 13:48:30 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 59 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - งบประมาณที่ถูกพับไปตามบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 - กนผ.ไปราชการ - โครงการที่ดำเนินการช่วงสัปดาห์
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.