ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:23
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 09/02/2560 09:46:14 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 72 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - เครือข่ายรองฯแผนจาก มรภ.ภาคเหนือ ร่วมประชุมหารือแนวทาง Re-profilling - บทคัดย่องานวิจัยสถาบัน เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจที่เหมาะสมของ มรพส.
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.