ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:4
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 18/10/2560 09:47:45 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 92 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - แนวทางการจัดทำงบบูรณาการ ปี 62 - การจัดทำ งปม.ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 62
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.