ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:14
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 19/11/2561 15:38:01 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 89 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - พรบ.งบฉบับใหม่สุดเข้า ใครซิกแซก เจอทั้งแพ่ง อาญา ทั้งคนให้-รับ - ประกาศ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของงบประมาณเงินรายได้
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.