ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:2
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 11/10/2561 10:12:04 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 75 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการหลักการและเทคนิคการเขียนโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 - การดำเนินงานตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.