ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:12
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 29/01/2561 14:12:34 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 84 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - การจัดทำแผนปฏิบัติการและการออกรหัสงบประมาณ - กนผ. เข้าร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง มรพส.
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.