ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:39
  ประจำปี: 2558
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 30/06/2559 10:45:32 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 80 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - ชี้แจงการจัดเตรียมความพร้อม งปม.รายจ่าย - ความลับกับโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ฯ
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.