ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:21
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 20/01/2560 13:33:56 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 76 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - การบริหาร งปม.รายจ่าย ของ มรพส. - ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบัน ปี 60 - กนผ.ไปศึกษาดูงาน ณ กทม.
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.