ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:11
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 19/11/2561 15:26:39 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 88 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - สาระสำคัญของงบประมาณ มรพส. ประจำปี 62 (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้) - งบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.