ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:40
  ประจำปี: 2558
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 30/06/2559 10:51:54 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 84 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: -ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดความพร้อมงบลงทุน -ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.