ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:17
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 29/01/2561 14:48:19 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 136 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - ด่วน ผู้รับทุนวิจัยปี 2560 เร่งส่งผลงานวิจัยสถาบัน - เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารวิจัยสถาบัน
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.