ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 11/10/2561 10:10:01 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 70 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - การขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปี งปม.2561 - การประสานข้อมูลการดำเนินการจากหน่วยงาน
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.