ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:19
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 20/01/2560 13:28:08 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 89 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - การจัดทำวิจัยสถาบัน ปี งปม.2560 - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.สกลนคร
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.