ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:6
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 22/09/2559 14:00:43 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 109 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - สรุปสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการปี60 - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 60
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.