ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:5
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 17/09/2559 09:23:47 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 147 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - การปรับ/ทบทวนคำขอตั้ง งปม ตามภารกิจของหน่วย ประจำปี 60 - การควบคุมงบประมาณรายจ่ายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.