ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:7
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 10/10/2559 10:15:51 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 146 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - การเร่งรัดติดตามและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งปม.ปี60 -แผนการดำเนินงานงบกระตุ้นฯ
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.