ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:20
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 20/01/2560 13:30:28 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 173 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - แจ้งค่าสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย - ประกาศ เรื่อง การบริหาร งปม.รายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ. 2560
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.