คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองนโยบายและแผน เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 30 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2560 2 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 18/08/2560 10:28:05 17
  2 2560 1 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 09/08/2560 15:02:11 14
  3 2559 25 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 02/03/2560 12:01:19 53
  4 2559 24 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 02/03/2560 11:59:24 35
  5 2559 23 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 09/02/2560 09:46:14 31
  6 2559 22 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 09/02/2560 09:42:47 31
  7 2559 21 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 20/01/2560 13:33:56 35
  8 2559 20 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 20/01/2560 13:30:28 35
  9 2559 19 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 20/01/2560 13:28:08 38
  10 2559 18 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 15/12/2559 04:21:42 41
  11 2559 12 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 09/12/2559 06:34:15 39
  12 2559 11 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 09/12/2559 04:49:27 42
  13 2559 17 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 09/12/2559 04:32:32 36
  14 2559 16 วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 09/12/2559 04:28:59 48
  15 2559 15 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2559 09/12/2559 04:22:38 45
  16 2559 14 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 09/12/2559 04:19:39 50
  17 2559 13 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 09/12/2559 04:17:26 58
  18 2559 10 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 09/12/2559 04:11:13 52
  19 2559 9 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 09/12/2559 04:07:46 63
  20 2559 8 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 10/10/2559 10:17:30 84
  21 2559 7 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 10/10/2559 10:15:51 73
  22 2559 6 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 22/09/2559 14:00:43 93
  23 2559 5 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 17/09/2559 09:23:47 85
  24 2559 4 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 12/09/2559 16:46:44 85
  25 2559 3 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 02/09/2559 10:33:03 80
  26 2559 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 02/09/2559 10:27:33 94
  27 2559 1 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 18/08/2559 10:31:15 79
  28 2558 40 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 30/06/2559 10:51:54 95
  29 2558 39 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 30/06/2559 10:45:32 90
  30 2559 37 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 30/06/2559 10:54:36 91
 
หน้าที่ 1