คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองนโยบายและแผน เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 118 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  91 2559 25 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 02/03/2560 12:01:19 230
  92 2559 24 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 02/03/2560 11:59:24 197
  93 2559 23 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 09/02/2560 09:46:14 210
  94 2559 22 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 09/02/2560 09:42:47 200
  95 2559 21 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 20/01/2560 13:33:56 213
  96 2559 20 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 20/01/2560 13:30:28 211
  97 2559 19 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 20/01/2560 13:28:08 207
  98 2559 18 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 15/12/2559 04:21:42 184
  99 2559 12 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 09/12/2559 06:34:15 184
  100 2559 11 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 09/12/2559 04:49:27 188
  101 2559 17 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 09/12/2559 04:32:32 179
  102 2559 16 วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 09/12/2559 04:28:59 199
  103 2559 15 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2559 09/12/2559 04:22:38 187
  104 2559 14 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 09/12/2559 04:19:39 180
  105 2559 13 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 09/12/2559 04:17:26 194
  106 2559 10 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 09/12/2559 04:11:13 174
  107 2559 9 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 09/12/2559 04:07:46 203
  108 2559 8 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 10/10/2559 10:17:30 214
  109 2559 7 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 10/10/2559 10:15:51 207
  110 2559 6 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 22/09/2559 14:00:43 219
  111 2559 5 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 17/09/2559 09:23:47 214
  112 2559 4 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 12/09/2559 16:46:44 206
  113 2559 3 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 02/09/2559 10:33:03 194
  114 2559 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 02/09/2559 10:27:33 216
  115 2559 1 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 18/08/2559 10:31:15 199
  116 2558 40 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 30/06/2559 10:51:54 219
  117 2558 39 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 30/06/2559 10:45:32 204
  118 2559 37 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 30/06/2559 10:54:36 203
 
หน้าที่ [1] [2] [3] 4