จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
271
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.10/2559)
2559
19/12/2558 10:13:32
315
 
272
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.11/2559)
2559
19/12/2558 10:12:17
309
 
273
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.12/2559)
2559
19/12/2558 10:11:11
329
 
274
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ งาน (จ.๗/๒๕๕๙)
2559
16/12/2558 11:03:46
338
 
275
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งหลังคาสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน (จ.6/2559)
2559
08/12/2558 14:46:10
333
 
276
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.12/2559)
2559
04/12/2558 09:51:22
351
 
277
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.11/2559)
2559
04/12/2558 09:49:17
358
 
278
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.10/2559)
2559
04/12/2558 09:47:48
357
 
279
ประกาศสอบราคาซื้อม่านบังแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 135 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.22/2559)
2559
08/12/2558 14:47:34
401
 
280
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ งาน (จ.๗/๒๕๕๙)
2559
26/11/2558 12:14:33
365
 
281
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพิบูล (สมาคมศิษย์เก่าส่วนวังจันทน์) จำนวน ๑ งาน (จ.๘/๒๕๕๙)
2559
26/11/2558 12:08:10
332
 
282
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน (จ.๙/๒๕๕๙)
2559
26/11/2558 11:56:14
385
 
283
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหลังคาสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน (จ.6/2559)
2559
18/11/2558 16:30:36
394
 
284
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ จำนวน 1 งาน (จ.5/2559)
2559
18/11/2558 16:29:14
378
 
285
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร จำนวน 1 งาน (จ.4/2559)
2559
18/11/2558 16:26:55
348
 
286
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า (PGSTAT) จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 2) ซ.21/2559
2559
17/11/2558 13:35:23
342
 
287
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.3/2559)
2559
10/11/2558 11:27:14
365
 
288
ประกาศรายชื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (จ.1/2559)
2559
04/11/2558 16:10:29
366
 
289
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนสุกรขุน (จ.3/2559)
2559
04/11/2558 16:09:03
341
 
290
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อส่งลมเย็นและประตูเหล็ก จำนวน 1 งาน (จ.31/2558)
2558
03/11/2558 09:23:14
342
 
291
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (ซ.6/2559)
2559
29/10/2558 17:33:07
390
 
292
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.11/2559)
2559
29/10/2558 17:31:41
351
 
293
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (จ.2/2559)
2559
29/10/2558 17:29:20
355
 
294
ประกาศผลการสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.20/2559)
2559
26/10/2558 08:56:04
377
 
295
ประกาศผลการสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.9/2559)
2559
22/10/2558 09:35:16
360
 
296
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.15/2559)
2559
22/10/2558 09:34:13
345
 
297
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ (ซ.12/2559)
2559
19/10/2558 11:40:16
362
 
298
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง จำนวน 1 เครื่อง (ซ.13/2559)
2559
15/10/2558 11:59:33
366
 
299
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนสุกรขุน จำนวน 1 งาน (จ.3/2559)
2559
15/10/2558 10:26:20
342
 
300
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (จ.2/2559)
2559
15/10/2558 10:25:24
348
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44