จำนวนข่าวทั้งหมด 1272 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
271
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.11/2559)
2559
29/10/2558 17:31:41
165
 
272
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (จ.2/2559)
2559
29/10/2558 17:29:20
151
 
273
ประกาศผลการสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.20/2559)
2559
26/10/2558 08:56:04
166
 
274
ประกาศผลการสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.9/2559)
2559
22/10/2558 09:35:16
168
 
275
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.15/2559)
2559
22/10/2558 09:34:13
147
 
276
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ (ซ.12/2559)
2559
19/10/2558 11:40:16
159
 
277
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง จำนวน 1 เครื่อง (ซ.13/2559)
2559
15/10/2558 11:59:33
174
 
278
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนสุกรขุน จำนวน 1 งาน (จ.3/2559)
2559
15/10/2558 10:26:20
149
 
279
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (จ.2/2559)
2559
15/10/2558 10:25:24
155
 
280
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (จ.1/2559)
2559
15/10/2558 10:24:00
151
 
281
ประกาศผลการสอบราคาเครื่องระเหยสูญญากาศ Rotary evaporator จำนวน ๓ เครื่อง (ซ.๑๘/๒๕๕๙)
2559
12/10/2558 11:11:42
151
 
282
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า (PGSTAT) (ซ.17/2559)
2559
09/10/2558 08:57:42
160
 
283
ประกาศผลการสอบราคาซื้อม่านบังแสง จำนวน 135 ชุด (ซ.8/2559)
2559
08/10/2558 10:29:16
166
 
284
ประกาศผลการสอบราคาซื้อตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Hot air oven) จำนวน 6 ตู้ (ซ.16/2559)
2559
08/10/2558 10:27:06
177
 
285
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.77/2558)
2558
03/10/2558 16:48:24
159
 
286
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องรีดดินสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.4/2559)
2559
03/10/2558 16:47:19
146
 
287
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบค่าความต้านแรงดัด MOR จำนวน 1 เครื่อง (ซ.1/2559)
2559
03/10/2558 16:46:07
161
 
288
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องกัด Universal จำนวน 1 เครื่อง (ซ.7/2559)
2559
03/10/2558 16:44:14
143
 
289
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (ซ.๕/๒๕๕๙)
2559
03/10/2558 14:37:27
163
 
290
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.20/2559)
2559
27/09/2558 11:42:44
240
 
291
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) จำนวน 3 เครื่อง (ซ.19/2559)
2559
27/09/2558 11:35:22
204
 
292
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า (PGSTAT) จำนวน 1 เครื่อง
2559
25/09/2558 08:56:23
180
 
293
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Hot air oven) จำนวน 6 ตู้ (ซ.16/2559)
2559
25/09/2558 08:55:15
206
 
294
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.15/2559)
2559
25/09/2558 08:52:56
216
 
295
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อส่งลมเย็นและประตูเหล็ก จำนวน 1 งาน (จ.31/2558)
2558
22/09/2558 19:16:29
146
 
296
ประกาศสอบราคาซื้อมิเตอร์วัดค่าอุปกรณ์ LCR จำนวน 1 เครื่อง (ซ.14/2559)
2559
22/09/2558 19:14:47
156
 
297
ประกาศสอบราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง จำนวน 1 เครื่อง (ซ.13/2559)
2559
22/09/2558 19:12:41
159
 
298
ประกาศสอบราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง จำนวน 1 เครื่อง (ซ.10/2559)
2559
22/09/2558 16:27:09
165
 
299
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ (ซ.12/2559)
2559
22/09/2558 14:35:53
135
 
300
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.11/2559)
2559
22/09/2558 14:33:04
164
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43