จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
301
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (จ.1/2559)
2559
15/10/2558 10:24:00
346
 
302
ประกาศผลการสอบราคาเครื่องระเหยสูญญากาศ Rotary evaporator จำนวน ๓ เครื่อง (ซ.๑๘/๒๕๕๙)
2559
12/10/2558 11:11:42
351
 
303
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า (PGSTAT) (ซ.17/2559)
2559
09/10/2558 08:57:42
357
 
304
ประกาศผลการสอบราคาซื้อม่านบังแสง จำนวน 135 ชุด (ซ.8/2559)
2559
08/10/2558 10:29:16
364
 
305
ประกาศผลการสอบราคาซื้อตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Hot air oven) จำนวน 6 ตู้ (ซ.16/2559)
2559
08/10/2558 10:27:06
376
 
306
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.77/2558)
2558
03/10/2558 16:48:24
377
 
307
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องรีดดินสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.4/2559)
2559
03/10/2558 16:47:19
357
 
308
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบค่าความต้านแรงดัด MOR จำนวน 1 เครื่อง (ซ.1/2559)
2559
03/10/2558 16:46:07
368
 
309
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องกัด Universal จำนวน 1 เครื่อง (ซ.7/2559)
2559
03/10/2558 16:44:14
340
 
310
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (ซ.๕/๒๕๕๙)
2559
03/10/2558 14:37:27
378
 
311
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.20/2559)
2559
27/09/2558 11:42:44
440
 
312
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) จำนวน 3 เครื่อง (ซ.19/2559)
2559
27/09/2558 11:35:22
421
 
313
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า (PGSTAT) จำนวน 1 เครื่อง
2559
25/09/2558 08:56:23
399
 
314
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Hot air oven) จำนวน 6 ตู้ (ซ.16/2559)
2559
25/09/2558 08:55:15
414
 
315
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.15/2559)
2559
25/09/2558 08:52:56
435
 
316
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อส่งลมเย็นและประตูเหล็ก จำนวน 1 งาน (จ.31/2558)
2558
22/09/2558 19:16:29
349
 
317
ประกาศสอบราคาซื้อมิเตอร์วัดค่าอุปกรณ์ LCR จำนวน 1 เครื่อง (ซ.14/2559)
2559
22/09/2558 19:14:47
359
 
318
ประกาศสอบราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง จำนวน 1 เครื่อง (ซ.13/2559)
2559
22/09/2558 19:12:41
356
 
319
ประกาศสอบราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง จำนวน 1 เครื่อง (ซ.10/2559)
2559
22/09/2558 16:27:09
359
 
320
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ (ซ.12/2559)
2559
22/09/2558 14:35:53
346
 
321
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.11/2559)
2559
22/09/2558 14:33:04
358
 
322
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.9/2559)
2559
21/09/2558 10:14:49
397
 
323
ประกาศสอบราคาซื้อม่านบังแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 135 ชุด (ซ.8/2559)
2559
21/09/2558 10:13:54
407
 
324
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกัด Universal จำนวน 1 เครื่อง (ซ.7/2559)
2559
21/09/2558 10:12:58
338
 
325
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (ซ.6/2559)
2559
21/09/2558 10:11:42
337
 
326
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.77/2558)
2558
20/09/2558 17:37:23
324
 
327
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.5/2559)
2559
17/09/2558 10:56:42
391
 
328
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรีดดินสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.4/2559)
2559
17/09/2558 10:54:41
343
 
329
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.3/2559)
2559
17/09/2558 10:49:57
358
 
330
ประกาศสอบราคาซื้อถังกรองน้ำพร้อมถังเก็บน้ำ ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 3 ชุด (ซ.2/2559)
2559
16/09/2558 16:51:15
329
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44