จำนวนข่าวทั้งหมด 1239 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
301
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงสีข้าว จำนวน 1 งาน (จ.26/2558)
2558
22/06/2558 16:38:40
188
 
302
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.71/2558)
2558
22/06/2558 16:04:25
164
 
303
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบ และท่อน้ำประปา จำนวน 1 งาน (จ.25/2558)
2558
22/06/2558 15:33:33
150
 
304
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 4) ซ.68/2558
2558
22/06/2558 15:32:32
151
 
305
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวารสารหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 งาน (จ.22/2558)
2558
11/06/2558 08:19:59
153
 
306
ประกาศผลการสอบราคาจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 4500 เล่ม (จ.23/2558)
2558
11/06/2558 08:18:52
175
 
307
การคัดเลือกจ้างออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้เอนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
2558
09/06/2558 15:20:53
207
 
308
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.70/2558)
2558
08/06/2558 12:09:29
189
 
309
ประกาศการคัดเลือกจ้างออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
2558
08/06/2558 12:06:28
178
 
310
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบ และท่อน้ำประปา จำนวน 1 งาน (จ.25/2558)
2558
04/06/2558 11:43:12
194
 
311
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.67/2558)
2558
04/06/2558 11:41:58
200
 
312
ประกาศการคัดเลือกจ้างออกแบบอาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
2558
04/06/2558 11:40:37
192
 
313
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.71/2558)
2558
19/05/2558 16:55:06
205
 
314
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวารสารหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 งาน (จ.22/2558)
2558
19/05/2558 16:53:30
180
 
315
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 4,500 เล่ม (จ.23/2558)
2558
19/05/2558 16:52:17
168
 
316
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.70/2558)
2558
12/05/2558 11:37:04
214
 
317
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.69/2558)
2558
12/05/2558 11:35:58
191
 
318
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตะแกรงกันนกอาคารเรียน ตึก 4 และตึก 5 จำนวน 1 งาน (จ.21/2558)
2558
11/05/2558 11:23:51
175
 
319
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สวนรัชมังคลาภิเษก จำนวน 1 งาน (จ.20/2558)
2558
30/04/2558 16:20:54
237
 
320
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกุฏิทรงไทยประยุกต์ จำนวน 1 งาน (จ.19/2558)
2558
30/04/2558 09:23:21
235
 
321
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่3) (ซ.65/2558)
2558
25/04/2558 12:12:02
260
 
322
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาตบแต่งภายในห้องประชุม 450 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน (จ.18/2558)
2558
24/04/2558 14:31:21
239
 
323
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเตาเผาสารอุณหภูมิสูง แบบท่อ จำนวน 1 เตา (ซ.64/2558)
2558
24/04/2558 14:27:39
222
 
324
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.67/2558)
2558
23/04/2558 12:17:31
254
 
325
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งปม.5/2558)
2558
17/04/2558 15:13:19
244
 
326
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม อาคารการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน (จ.17/2558)
2558
05/04/2558 10:38:22
269
 
327
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตบแต่งภายในห้องประชุม 450 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน (จ.18/2558)
2558
02/04/2558 10:58:55
251
 
328
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.66/2558)
2558
02/04/2558 10:57:57
226
 
329
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่ 3) (ซ.65/2558)
2558
02/04/2558 10:56:47
244
 
330
ประกาศสอบราคาซื้อเตาเผาสารอุณหภูมิสูงแบบท่อ จำนวน 1 เตา (ครั้งที่ 2) (ซ.64/2558)
2558
02/04/2558 10:55:42
217
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42