จำนวนข่าวทั้งหมด 1272 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
331
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.69/2558)
2558
24/06/2558 09:25:14
231
 
332
ประกาศยกเลิกการคัดเลือจ้างออกแบบอาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
2558
23/06/2558 10:14:43
237
 
333
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) (จ.24/2558)
2558
22/06/2558 17:33:04
197
 
334
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงสีข้าว จำนวน 1 งาน (จ.26/2558)
2558
22/06/2558 16:38:40
191
 
335
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.71/2558)
2558
22/06/2558 16:04:25
168
 
336
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบ และท่อน้ำประปา จำนวน 1 งาน (จ.25/2558)
2558
22/06/2558 15:33:33
154
 
337
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 4) ซ.68/2558
2558
22/06/2558 15:32:32
153
 
338
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวารสารหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 งาน (จ.22/2558)
2558
11/06/2558 08:19:59
155
 
339
ประกาศผลการสอบราคาจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 4500 เล่ม (จ.23/2558)
2558
11/06/2558 08:18:52
177
 
340
การคัดเลือกจ้างออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้เอนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
2558
09/06/2558 15:20:53
209
 
341
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.70/2558)
2558
08/06/2558 12:09:29
191
 
342
ประกาศการคัดเลือกจ้างออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
2558
08/06/2558 12:06:28
180
 
343
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบ และท่อน้ำประปา จำนวน 1 งาน (จ.25/2558)
2558
04/06/2558 11:43:12
196
 
344
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.67/2558)
2558
04/06/2558 11:41:58
202
 
345
ประกาศการคัดเลือกจ้างออกแบบอาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
2558
04/06/2558 11:40:37
194
 
346
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.71/2558)
2558
19/05/2558 16:55:06
207
 
347
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวารสารหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 งาน (จ.22/2558)
2558
19/05/2558 16:53:30
182
 
348
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 4,500 เล่ม (จ.23/2558)
2558
19/05/2558 16:52:17
170
 
349
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.70/2558)
2558
12/05/2558 11:37:04
216
 
350
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.69/2558)
2558
12/05/2558 11:35:58
195
 
351
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตะแกรงกันนกอาคารเรียน ตึก 4 และตึก 5 จำนวน 1 งาน (จ.21/2558)
2558
11/05/2558 11:23:51
177
 
352
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สวนรัชมังคลาภิเษก จำนวน 1 งาน (จ.20/2558)
2558
30/04/2558 16:20:54
239
 
353
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกุฏิทรงไทยประยุกต์ จำนวน 1 งาน (จ.19/2558)
2558
30/04/2558 09:23:21
239
 
354
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่3) (ซ.65/2558)
2558
25/04/2558 12:12:02
262
 
355
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาตบแต่งภายในห้องประชุม 450 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน (จ.18/2558)
2558
24/04/2558 14:31:21
242
 
356
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเตาเผาสารอุณหภูมิสูง แบบท่อ จำนวน 1 เตา (ซ.64/2558)
2558
24/04/2558 14:27:39
224
 
357
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.67/2558)
2558
23/04/2558 12:17:31
256
 
358
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งปม.5/2558)
2558
17/04/2558 15:13:19
248
 
359
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม อาคารการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน (จ.17/2558)
2558
05/04/2558 10:38:22
273
 
360
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตบแต่งภายในห้องประชุม 450 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน (จ.18/2558)
2558
02/04/2558 10:58:55
253
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43