จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
361
การคัดเลือกจ้างออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้เอนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
2558
09/06/2558 15:20:53
386
 
362
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.70/2558)
2558
08/06/2558 12:09:29
373
 
363
ประกาศการคัดเลือกจ้างออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
2558
08/06/2558 12:06:28
377
 
364
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบ และท่อน้ำประปา จำนวน 1 งาน (จ.25/2558)
2558
04/06/2558 11:43:12
378
 
365
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.67/2558)
2558
04/06/2558 11:41:58
396
 
366
ประกาศการคัดเลือกจ้างออกแบบอาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
2558
04/06/2558 11:40:37
405
 
367
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.71/2558)
2558
19/05/2558 16:55:06
413
 
368
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวารสารหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 งาน (จ.22/2558)
2558
19/05/2558 16:53:30
374
 
369
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 4,500 เล่ม (จ.23/2558)
2558
19/05/2558 16:52:17
361
 
370
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.70/2558)
2558
12/05/2558 11:37:04
395
 
371
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.69/2558)
2558
12/05/2558 11:35:58
377
 
372
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตะแกรงกันนกอาคารเรียน ตึก 4 และตึก 5 จำนวน 1 งาน (จ.21/2558)
2558
11/05/2558 11:23:51
357
 
373
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สวนรัชมังคลาภิเษก จำนวน 1 งาน (จ.20/2558)
2558
30/04/2558 16:20:54
418
 
374
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกุฏิทรงไทยประยุกต์ จำนวน 1 งาน (จ.19/2558)
2558
30/04/2558 09:23:21
421
 
375
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่3) (ซ.65/2558)
2558
25/04/2558 12:12:02
458
 
376
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาตบแต่งภายในห้องประชุม 450 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน (จ.18/2558)
2558
24/04/2558 14:31:21
424
 
377
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเตาเผาสารอุณหภูมิสูง แบบท่อ จำนวน 1 เตา (ซ.64/2558)
2558
24/04/2558 14:27:39
430
 
378
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.67/2558)
2558
23/04/2558 12:17:31
453
 
379
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งปม.5/2558)
2558
17/04/2558 15:13:19
447
 
380
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม อาคารการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน (จ.17/2558)
2558
05/04/2558 10:38:22
470
 
381
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตบแต่งภายในห้องประชุม 450 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน (จ.18/2558)
2558
02/04/2558 10:58:55
453
 
382
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.66/2558)
2558
02/04/2558 10:57:57
423
 
383
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่ 3) (ซ.65/2558)
2558
02/04/2558 10:56:47
447
 
384
ประกาศสอบราคาซื้อเตาเผาสารอุณหภูมิสูงแบบท่อ จำนวน 1 เตา (ครั้งที่ 2) (ซ.64/2558)
2558
02/04/2558 10:55:42
415
 
385
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.63/2558)
2558
30/03/2558 11:49:44
422
 
386
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.62/2558)
2558
28/03/2558 13:34:50
420
 
387
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งฝ้าเพดาน ทางเดินเข้าอาคารมหาวชิราลงกรณ จำนวน 1 งาน (จ.16/2558)
2558
21/03/2558 15:33:50
380
 
388
ประกาศผลการสอบราคาซื้อไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จำนวน 6 เครื่อง (ซ.60/2558)
2558
12/03/2558 14:26:07
431
 
389
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.63/2558)
2558
10/03/2558 17:45:58
413
 
390
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม อาคารการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน (จ.17/2558)
2558
10/03/2558 17:32:35
394
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44