จำนวนข่าวทั้งหมด 1273 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
361
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตบแต่งภายในห้องประชุม 450 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน (จ.18/2558)
2558
02/04/2558 10:58:55
253
 
362
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.66/2558)
2558
02/04/2558 10:57:57
231
 
363
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่ 3) (ซ.65/2558)
2558
02/04/2558 10:56:47
246
 
364
ประกาศสอบราคาซื้อเตาเผาสารอุณหภูมิสูงแบบท่อ จำนวน 1 เตา (ครั้งที่ 2) (ซ.64/2558)
2558
02/04/2558 10:55:42
219
 
365
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.63/2558)
2558
30/03/2558 11:49:44
225
 
366
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.62/2558)
2558
28/03/2558 13:34:50
231
 
367
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งฝ้าเพดาน ทางเดินเข้าอาคารมหาวชิราลงกรณ จำนวน 1 งาน (จ.16/2558)
2558
21/03/2558 15:33:50
186
 
368
ประกาศผลการสอบราคาซื้อไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จำนวน 6 เครื่อง (ซ.60/2558)
2558
12/03/2558 14:26:07
220
 
369
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.63/2558)
2558
10/03/2558 17:45:58
211
 
370
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม อาคารการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน (จ.17/2558)
2558
10/03/2558 17:32:35
204
 
371
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.62/2558)
2558
02/03/2558 15:05:17
234
 
372
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (ซ.58/2558)
2558
27/02/2558 14:15:48
242
 
373
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.61/2558)
2558
23/02/2558 16:07:43
221
 
374
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดให้บริการวิดีโอออนดีมาน จำนวน 1 ระบบ (ซ.57/2558)
2558
23/02/2558 16:06:39
206
 
375
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนโคเนื้อ จำนวน 1 งาน (จ.14/2558)
2558
23/02/2558 16:03:06
189
 
376
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.59/2558)
2558
19/02/2558 09:24:35
183
 
377
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องปฏิบัติการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน (จ.15/2558)
2558
19/02/2558 08:58:42
201
 
378
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.61/2558)
2558
10/02/2558 14:49:28
213
 
379
ประกาศสอบราคาซื้อไมโครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือ จำนวน 6 เครื่อง (ซ.60/2558)
2558
10/02/2558 14:48:20
217
 
380
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องปฏิบัติธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน (จ.15/2558)
2558
05/02/2558 11:08:28
214
 
381
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.59/2558)
2558
05/02/2558 10:51:33
190
 
382
ประกาศสอบราคาซื้อชุดให้บริการวิดีโอออนดีมาน จำนวน 1 ระบบ (ซ.57/2558)
2558
01/02/2558 10:42:16
215
 
383
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรีอนโคเนื้อ จำนวน 1 งาน (จ.14/2558)
2558
01/02/2558 10:27:43
202
 
384
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาและสุขภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (จ.13/2558)
2558
30/01/2558 14:57:29
205
 
385
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์คณะครุศาสตร์ (จ.12/2558)
2558
30/01/2558 14:55:43
183
 
386
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (ซ.58/2558)
2558
30/01/2558 13:58:48
199
 
387
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.55/2558)
2558
28/01/2558 15:34:57
165
 
388
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องปั้มน้ำ Booster Pump พร้อมชุดถุงลม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 3 ชุด (ซ.56/2558)
2558
28/01/2558 15:34:11
172
 
389
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุม จำนวน 17 รายการ (ซ.53/2558)
2558
15/01/2558 13:42:26
242
 
390
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัสสำหรับองค์กร จำนวน 1 ระบบ (ซ.48/2558)
2558
14/01/2558 12:12:19
229
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43