จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
361
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม MS 308 จำนวน 15 รายการ (ซ.52/2558)
2558
12/01/2558 14:43:12
221
 
362
ประกาศสอบการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายกร (ซ.51/2558)
2558
12/01/2558 14:40:54
233
 
363
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.55/2558)
2558
12/01/2558 14:39:59
166
 
364
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั้มน้ำ Booster Pump พร้อมชุดถุงลม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 3 ชุด (ซ.56/2558)
2558
12/01/2558 14:39:04
165
 
365
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ (ซ.50/2558)
2558
12/01/2558 14:37:56
166
 
366
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 7 รายการ (ซ.47/2558)
2558
09/01/2558 15:44:27
168
 
367
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอาคารที่พักบุคลากร(ชมพูพันธ์ทิพย์)จำนวน 1 งาน (จ.11/2558)
2558
08/01/2558 16:51:30
167
 
368
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเทคอนกรีตโรงจอดรถอาคารการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน (จ.10/2558)
2558
08/01/2558 16:39:29
155
 
369
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน (จ.9/2558)
2558
08/01/2558 11:08:52
155
 
370
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบแสงเวทีห้องประชุม จำนวน 7 รายการ (ซ.46/2558)
2558
27/12/2557 11:14:04
208
 
371
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองจัดเลี้ยง จำนวน 10 รายการ (ซ.45/2558)
2558
27/12/2557 11:12:24
181
 
372
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม MS301 จำนวน 16 รายการ (ซ.49/2558)
2558
27/12/2557 11:11:06
199
 
373
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพห้องประชุม จำนวน 8 รายการ (ซ.54/2558)
2558
20/12/2557 14:23:46
186
 
374
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุม จำนวน 17 รายการ (ซ.53/2558)
2558
20/12/2557 14:21:39
205
 
375
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอาคารที่พักบุคลากร (ชมพูพันธ์ทิพย์)จำนวน 1งาน (จ.11/2558)
2558
20/12/2557 14:18:31
196
 
376
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดเครื่องกรองน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (ซ.28/2558)
2558
19/12/2557 10:47:54
198
 
377
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม MS 308 จำนวน 15 รายการ (ซ.52/2558)
2558
18/12/2557 14:48:50
186
 
378
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (ซ.51/2558)
2558
18/12/2557 14:40:02
187
 
379
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเทคอนกรีตโรงจอดรถอาคารการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน (จ.10/2558)
2558
18/12/2557 14:31:12
163
 
380
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเตาหุงต้มชนิด 4 หัวเตา พร้อมเตาอบแก๊ส จำนวน 1 เตา (ซ.38/2558)
2558
15/12/2557 15:00:55
162
 
381
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน (จ.9/2558)
2558
13/12/2557 10:01:00
178
 
382
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.30/2558)
2558
11/12/2557 11:39:01
173
 
383
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดรตรี จำนวน 1 รายการ (ซ.40/2558)
2558
11/12/2557 10:39:23
177
 
384
ประกาศผลการสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.44/2558)
2558
11/12/2557 10:36:55
173
 
385
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.22/2558)
2558
11/12/2557 10:09:20
156
 
386
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบงานคลังสินค้าสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 ระบบ(ซ.14/2558)
2558
09/12/2557 09:03:06
171
 
387
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบทดสอบคอนกรีตและโครงสร้าง จำนวน 1 ระบบ (ซ.5/2558)
2558
09/12/2557 08:59:57
169
 
388
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.17/2558)
2558
09/12/2557 08:57:59
161
 
389
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ(ซ.26/2558)
2558
09/12/2557 08:56:16
154
 
390
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ (ซ.8/2558)
2558
09/12/2557 08:54:05
174
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42