จำนวนข่าวทั้งหมด 1291 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
361
ประกาศการคัดเลือกจ้างออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
2558
08/06/2558 12:06:28
186
 
362
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบ และท่อน้ำประปา จำนวน 1 งาน (จ.25/2558)
2558
04/06/2558 11:43:12
200
 
363
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.67/2558)
2558
04/06/2558 11:41:58
211
 
364
ประกาศการคัดเลือกจ้างออกแบบอาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
2558
04/06/2558 11:40:37
200
 
365
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.71/2558)
2558
19/05/2558 16:55:06
211
 
366
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวารสารหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 งาน (จ.22/2558)
2558
19/05/2558 16:53:30
186
 
367
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 4,500 เล่ม (จ.23/2558)
2558
19/05/2558 16:52:17
175
 
368
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.70/2558)
2558
12/05/2558 11:37:04
219
 
369
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.69/2558)
2558
12/05/2558 11:35:58
199
 
370
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตะแกรงกันนกอาคารเรียน ตึก 4 และตึก 5 จำนวน 1 งาน (จ.21/2558)
2558
11/05/2558 11:23:51
183
 
371
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สวนรัชมังคลาภิเษก จำนวน 1 งาน (จ.20/2558)
2558
30/04/2558 16:20:54
243
 
372
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกุฏิทรงไทยประยุกต์ จำนวน 1 งาน (จ.19/2558)
2558
30/04/2558 09:23:21
242
 
373
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่3) (ซ.65/2558)
2558
25/04/2558 12:12:02
268
 
374
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาตบแต่งภายในห้องประชุม 450 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน (จ.18/2558)
2558
24/04/2558 14:31:21
246
 
375
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเตาเผาสารอุณหภูมิสูง แบบท่อ จำนวน 1 เตา (ซ.64/2558)
2558
24/04/2558 14:27:39
229
 
376
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.67/2558)
2558
23/04/2558 12:17:31
262
 
377
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งปม.5/2558)
2558
17/04/2558 15:13:19
254
 
378
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม อาคารการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน (จ.17/2558)
2558
05/04/2558 10:38:22
277
 
379
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตบแต่งภายในห้องประชุม 450 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน (จ.18/2558)
2558
02/04/2558 10:58:55
258
 
380
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.66/2558)
2558
02/04/2558 10:57:57
234
 
381
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่ 3) (ซ.65/2558)
2558
02/04/2558 10:56:47
252
 
382
ประกาศสอบราคาซื้อเตาเผาสารอุณหภูมิสูงแบบท่อ จำนวน 1 เตา (ครั้งที่ 2) (ซ.64/2558)
2558
02/04/2558 10:55:42
223
 
383
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.63/2558)
2558
30/03/2558 11:49:44
236
 
384
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.62/2558)
2558
28/03/2558 13:34:50
236
 
385
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งฝ้าเพดาน ทางเดินเข้าอาคารมหาวชิราลงกรณ จำนวน 1 งาน (จ.16/2558)
2558
21/03/2558 15:33:50
191
 
386
ประกาศผลการสอบราคาซื้อไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จำนวน 6 เครื่อง (ซ.60/2558)
2558
12/03/2558 14:26:07
227
 
387
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.63/2558)
2558
10/03/2558 17:45:58
215
 
388
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม อาคารการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน (จ.17/2558)
2558
10/03/2558 17:32:35
209
 
389
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.62/2558)
2558
02/03/2558 15:05:17
238
 
390
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (ซ.58/2558)
2558
27/02/2558 14:15:48
248
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44