จำนวนข่าวทั้งหมด 1272 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
391
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.12/2558)
2558
14/01/2558 09:47:56
210
 
392
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพห้องประชุม จำนวน 8 รายการ (ซ.54/2558)
2558
14/01/2558 09:15:33
206
 
393
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม MS 308 จำนวน 15 รายการ (ซ.52/2558)
2558
12/01/2558 14:43:12
223
 
394
ประกาศสอบการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายกร (ซ.51/2558)
2558
12/01/2558 14:40:54
234
 
395
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.55/2558)
2558
12/01/2558 14:39:59
168
 
396
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั้มน้ำ Booster Pump พร้อมชุดถุงลม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 3 ชุด (ซ.56/2558)
2558
12/01/2558 14:39:04
168
 
397
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ (ซ.50/2558)
2558
12/01/2558 14:37:56
168
 
398
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 7 รายการ (ซ.47/2558)
2558
09/01/2558 15:44:27
171
 
399
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอาคารที่พักบุคลากร(ชมพูพันธ์ทิพย์)จำนวน 1 งาน (จ.11/2558)
2558
08/01/2558 16:51:30
169
 
400
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเทคอนกรีตโรงจอดรถอาคารการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน (จ.10/2558)
2558
08/01/2558 16:39:29
158
 
401
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน (จ.9/2558)
2558
08/01/2558 11:08:52
158
 
402
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบแสงเวทีห้องประชุม จำนวน 7 รายการ (ซ.46/2558)
2558
27/12/2557 11:14:04
211
 
403
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองจัดเลี้ยง จำนวน 10 รายการ (ซ.45/2558)
2558
27/12/2557 11:12:24
184
 
404
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม MS301 จำนวน 16 รายการ (ซ.49/2558)
2558
27/12/2557 11:11:06
200
 
405
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพห้องประชุม จำนวน 8 รายการ (ซ.54/2558)
2558
20/12/2557 14:23:46
189
 
406
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุม จำนวน 17 รายการ (ซ.53/2558)
2558
20/12/2557 14:21:39
208
 
407
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอาคารที่พักบุคลากร (ชมพูพันธ์ทิพย์)จำนวน 1งาน (จ.11/2558)
2558
20/12/2557 14:18:31
198
 
408
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดเครื่องกรองน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (ซ.28/2558)
2558
19/12/2557 10:47:54
199
 
409
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม MS 308 จำนวน 15 รายการ (ซ.52/2558)
2558
18/12/2557 14:48:50
188
 
410
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (ซ.51/2558)
2558
18/12/2557 14:40:02
189
 
411
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเทคอนกรีตโรงจอดรถอาคารการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน (จ.10/2558)
2558
18/12/2557 14:31:12
164
 
412
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเตาหุงต้มชนิด 4 หัวเตา พร้อมเตาอบแก๊ส จำนวน 1 เตา (ซ.38/2558)
2558
15/12/2557 15:00:55
163
 
413
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน (จ.9/2558)
2558
13/12/2557 10:01:00
179
 
414
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.30/2558)
2558
11/12/2557 11:39:01
175
 
415
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดรตรี จำนวน 1 รายการ (ซ.40/2558)
2558
11/12/2557 10:39:23
179
 
416
ประกาศผลการสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.44/2558)
2558
11/12/2557 10:36:55
177
 
417
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.22/2558)
2558
11/12/2557 10:09:20
159
 
418
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบงานคลังสินค้าสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 ระบบ(ซ.14/2558)
2558
09/12/2557 09:03:06
173
 
419
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบทดสอบคอนกรีตและโครงสร้าง จำนวน 1 ระบบ (ซ.5/2558)
2558
09/12/2557 08:59:57
171
 
420
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.17/2558)
2558
09/12/2557 08:57:59
162
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 14 [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43