จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
421
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเทคอนกรีตโรงจอดรถอาคารการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน (จ.10/2558)
2558
08/01/2558 16:39:29
338
 
422
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน (จ.9/2558)
2558
08/01/2558 11:08:52
358
 
423
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบแสงเวทีห้องประชุม จำนวน 7 รายการ (ซ.46/2558)
2558
27/12/2557 11:14:04
398
 
424
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองจัดเลี้ยง จำนวน 10 รายการ (ซ.45/2558)
2558
27/12/2557 11:12:24
384
 
425
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม MS301 จำนวน 16 รายการ (ซ.49/2558)
2558
27/12/2557 11:11:06
381
 
426
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพห้องประชุม จำนวน 8 รายการ (ซ.54/2558)
2558
20/12/2557 14:23:46
364
 
427
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุม จำนวน 17 รายการ (ซ.53/2558)
2558
20/12/2557 14:21:39
407
 
428
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอาคารที่พักบุคลากร (ชมพูพันธ์ทิพย์)จำนวน 1งาน (จ.11/2558)
2558
20/12/2557 14:18:31
394
 
429
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดเครื่องกรองน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (ซ.28/2558)
2558
19/12/2557 10:47:54
392
 
430
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม MS 308 จำนวน 15 รายการ (ซ.52/2558)
2558
18/12/2557 14:48:50
385
 
431
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (ซ.51/2558)
2558
18/12/2557 14:40:02
383
 
432
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเทคอนกรีตโรงจอดรถอาคารการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน (จ.10/2558)
2558
18/12/2557 14:31:12
353
 
433
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเตาหุงต้มชนิด 4 หัวเตา พร้อมเตาอบแก๊ส จำนวน 1 เตา (ซ.38/2558)
2558
15/12/2557 15:00:55
354
 
434
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน (จ.9/2558)
2558
13/12/2557 10:01:00
364
 
435
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.30/2558)
2558
11/12/2557 11:39:01
359
 
436
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดรตรี จำนวน 1 รายการ (ซ.40/2558)
2558
11/12/2557 10:39:23
366
 
437
ประกาศผลการสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.44/2558)
2558
11/12/2557 10:36:55
371
 
438
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.22/2558)
2558
11/12/2557 10:09:20
352
 
439
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบงานคลังสินค้าสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 ระบบ(ซ.14/2558)
2558
09/12/2557 09:03:06
369
 
440
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบทดสอบคอนกรีตและโครงสร้าง จำนวน 1 ระบบ (ซ.5/2558)
2558
09/12/2557 08:59:57
356
 
441
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.17/2558)
2558
09/12/2557 08:57:59
348
 
442
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ(ซ.26/2558)
2558
09/12/2557 08:56:16
335
 
443
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ (ซ.8/2558)
2558
09/12/2557 08:54:05
365
 
444
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.18/2558)
2558
09/12/2557 08:52:09
355
 
445
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(ซ.29/2558)
2558
09/12/2557 08:50:22
362
 
446
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ(ซ.13/2558)
2558
09/12/2557 08:48:20
341
 
447
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน (จ.6/2558)
2558
09/12/2557 08:46:18
328
 
448
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ จำนวน 1 งาน(จ.5/2558)
2558
09/12/2557 08:43:34
336
 
449
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ (ซ.50/2558)
2558
03/12/2557 16:34:13
408
 
450
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถ จำนวน 2 หลัง(จ.8/2558)
2558
03/12/2557 16:10:30
378
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44