จำนวนข่าวทั้งหมด 1239 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
451
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.36/2558)
2558
05/11/2557 09:42:22
199
 
452
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 2 เครื่อง (ซ.35/2558)
2558
05/11/2557 09:41:03
188
 
453
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 2 เครื่อง (ซ.35/2558)
2558
05/11/2557 09:39:33
174
 
454
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 127 จำนวน 1 งาน (จ.3/2558)
2558
31/10/2557 17:31:53
195
 
455
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 งาน(จ.1/2558)
2558
31/10/2557 17:30:03
181
 
456
ประกาศผลการสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายไฟเบอร์ประจำอาคาร(เฉพาะจุด)เพื่อป้องกันนก (จ.2/2558)
2558
31/10/2557 17:29:06
178
 
457
ประกาศสอบราคาซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบครอบศรีษะ จำนวน 15 ชุด (ซ.34/2558)
2558
30/10/2557 14:15:40
194
 
458
ประกาศสอบราคาซื้่อเครื่องมือเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ จำนวน 2 เครื่อง (ซ.33/2557)
2558
30/10/2557 14:14:05
190
 
459
ประกาศสอบราคาซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน 6 รายการ (ซ.32/2558)
2558
30/10/2557 14:11:14
185
 
460
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.31/2558)
2558
30/10/2557 14:04:10
203
 
461
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.30/2558)
2558
30/10/2557 11:15:28
180
 
462
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.29/2558)
2558
30/10/2557 11:10:53
190
 
463
ประกาศสอบราคาซื้อชุดกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (ซ.28/2558)
2558
30/10/2557 11:04:14
162
 
464
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยการดูดกลืนแสง (UV-Visible spectrophotometer/double beam)จำนวน 2 เครื่อง (ซ.27/2558)
2558
28/10/2557 10:55:35
172
 
465
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ จำนวน 1 งาน (จ.5/2558)
2558
27/10/2557 15:45:45
180
 
466
ประกาศสอบซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (ซ.26/2557)
2558
27/10/2557 15:44:45
191
 
467
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน (จ.6/2558)
2558
27/10/2557 15:40:12
191
 
468
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตและโครงสร้างพร้อมซอฟแวร์ จำนวน ๑ ชุด (ซ.83/2557)
2558
24/10/2557 17:54:20
188
 
469
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.25/2558)
2558
16/10/2557 16:03:43
266
 
470
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.25/2558)
2558
16/10/2557 16:03:03
206
 
471
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ชนิดเม็ดแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (ซ.24/2558)
2558
16/10/2557 16:02:26
199
 
472
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.24/2558)
2558
16/10/2557 16:01:42
184
 
473
ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (ซ.23/2558)
2558
16/10/2557 16:00:59
199
 
474
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.23/2558)
2558
16/10/2557 16:00:10
192
 
475
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.22/2558)
2558
16/10/2557 15:59:44
205
 
476
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.22/2558)
2558
16/10/2557 15:59:05
169
 
477
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.21/2558)
2558
16/10/2557 15:56:50
167
 
478
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น จำนวน 1 ชุด (ซ.21/2558)
2558
16/10/2557 15:55:49
179
 
479
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 งาน (จ.4/2558)
2558
16/10/2557 15:43:00
168
 
480
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (จ.4/2558)
2558
16/10/2557 15:42:08
169
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42