จำนวนข่าวทั้งหมด 1273 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
481
ประกาศสอบราคาซื้อเตาหุงต้มชนิด 4 หัวเตา พร้อมเตาอบแก๊ส จำนวน 1 เตา (ซ.38/258)
2558
05/11/2557 10:17:44
191
 
482
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซ.37/2558)
2558
05/11/2557 10:16:37
182
 
483
ประกาศสอบราคาซื้อเตาเผาสารอุณหภูมิสูงแบบท่อ จำนวน 1 เตา (ซ.37/2558)
2558
05/11/2557 10:14:53
211
 
484
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.36/2558)
2558
05/11/2557 09:44:12
196
 
485
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.36/2558)
2558
05/11/2557 09:42:22
202
 
486
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 2 เครื่อง (ซ.35/2558)
2558
05/11/2557 09:41:03
191
 
487
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 2 เครื่อง (ซ.35/2558)
2558
05/11/2557 09:39:33
177
 
488
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 127 จำนวน 1 งาน (จ.3/2558)
2558
31/10/2557 17:31:53
202
 
489
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 งาน(จ.1/2558)
2558
31/10/2557 17:30:03
186
 
490
ประกาศผลการสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายไฟเบอร์ประจำอาคาร(เฉพาะจุด)เพื่อป้องกันนก (จ.2/2558)
2558
31/10/2557 17:29:06
183
 
491
ประกาศสอบราคาซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบครอบศรีษะ จำนวน 15 ชุด (ซ.34/2558)
2558
30/10/2557 14:15:40
199
 
492
ประกาศสอบราคาซื้่อเครื่องมือเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ จำนวน 2 เครื่อง (ซ.33/2557)
2558
30/10/2557 14:14:05
195
 
493
ประกาศสอบราคาซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน 6 รายการ (ซ.32/2558)
2558
30/10/2557 14:11:14
190
 
494
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.31/2558)
2558
30/10/2557 14:04:10
209
 
495
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.30/2558)
2558
30/10/2557 11:15:28
183
 
496
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.29/2558)
2558
30/10/2557 11:10:53
194
 
497
ประกาศสอบราคาซื้อชุดกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (ซ.28/2558)
2558
30/10/2557 11:04:14
166
 
498
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยการดูดกลืนแสง (UV-Visible spectrophotometer/double beam)จำนวน 2 เครื่อง (ซ.27/2558)
2558
28/10/2557 10:55:35
175
 
499
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ จำนวน 1 งาน (จ.5/2558)
2558
27/10/2557 15:45:45
184
 
500
ประกาศสอบซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (ซ.26/2557)
2558
27/10/2557 15:44:45
193
 
501
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน (จ.6/2558)
2558
27/10/2557 15:40:12
194
 
502
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตและโครงสร้างพร้อมซอฟแวร์ จำนวน ๑ ชุด (ซ.83/2557)
2558
24/10/2557 17:54:20
193
 
503
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.25/2558)
2558
16/10/2557 16:03:43
269
 
504
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.25/2558)
2558
16/10/2557 16:03:03
211
 
505
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ชนิดเม็ดแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (ซ.24/2558)
2558
16/10/2557 16:02:26
204
 
506
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.24/2558)
2558
16/10/2557 16:01:42
188
 
507
ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (ซ.23/2558)
2558
16/10/2557 16:00:59
204
 
508
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.23/2558)
2558
16/10/2557 16:00:10
197
 
509
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.22/2558)
2558
16/10/2557 15:59:44
207
 
510
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.22/2558)
2558
16/10/2557 15:59:05
171
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 17 [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43