จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
541
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อชุดปฏิบัติการอาหาร จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 2) ซ.76/2557
2557
20/08/2557 16:33:56
233
 
542
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.77/2557
2557
20/08/2557 16:12:50
201
 
543
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.77/2557
2557
20/08/2557 15:44:08
207
 
544
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาหาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ซ.76/2557
2557
20/08/2557 15:40:47
196
 
545
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.75/2557
2557
20/08/2557 15:33:51
204
 
546
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 งาน (จ.10/2557)
2557
17/08/2557 14:53:59
210
 
547
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.69/2557)
2557
17/08/2557 14:53:02
179
 
548
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ซ.68/2557)
2557
17/08/2557 14:51:52
192
 
549
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.74/2557)
2557
17/08/2557 14:50:30
194
 
550
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบเทคโค้ต) จำนวน 1 งาน (จ.13/2557)
2557
08/08/2557 16:57:15
237
 
551
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานคลังสินค้าสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.73/2557)
2557
07/08/2557 10:50:00
249
 
552
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน(ครั้งที่2)(จ.12/2557)
2557
07/08/2557 10:27:25
237
 
553
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารโรงผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ระบบ (จ.9/2557)
2557
07/08/2557 10:07:59
221
 
554
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.67/2557
2557
07/08/2557 10:06:40
228
 
555
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.72/2557
2557
01/08/2557 18:04:21
248
 
556
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบบรรจุนมอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) จ.11/2557
2557
01/08/2557 18:03:09
243
 
557
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) (ซ.71/2557)
2557
01/08/2557 09:41:58
198
 
558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.70/2557)
2557
01/08/2557 09:39:31
203
 
559
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน
2557
29/07/2557 16:30:03
208
 
560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 งาน
2557
24/07/2557 15:37:44
217
 
561
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.69/2557)
2557
22/07/2557 13:30:03
245
 
562
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ซ.68/2557)
2557
18/07/2557 15:01:37
279
 
563
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.67/2557)
2557
18/07/2557 11:08:34
251
 
564
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารโรงผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ระบบ (จ.9/2557)
2557
18/07/2557 11:07:07
271
 
565
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาหาร จำนวน 1 ชุด (ซ.66/2557)
2557
18/07/2557 11:05:19
254
 
566
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 1 งาน(จ.6/2557)
2557
07/07/2557 12:05:31
282
 
567
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.63/2557)
2557
07/07/2557 12:02:07
248
 
568
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ซ.65/2557)
2557
07/07/2557 11:56:41
272
 
569
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน (จ.8/2557)
2557
07/07/2557 11:49:16
217
 
570
ประกาศสอยราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนรวม ขนาด 374 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน
2557
27/06/2557 11:04:43
267
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 19 [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42