จำนวนข่าวทั้งหมด 1273 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
541
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตอาหารแห้งโดยใช้ลูกกลิ้ง จำนวน 1 เครื่อง (ซ.6/2558)
2558
09/10/2557 08:56:00
179
 
542
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ (ซ.8/2558)
2558
09/10/2557 08:54:11
179
 
543
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกวิเคราะห์ขนาดอนุภาคดิน จำนวน 1 เครื่อง (ซ.7/2558)
2558
09/10/2557 08:52:53
204
 
544
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.4/2558)
2558
09/10/2557 08:43:08
207
 
545
ประกาศสอบราคาซื้อระบบเกลือฆ่าเชื้อโรคแทนคลอรีน จำนวน 1 ชุด (ซ.1/2558)
2558
06/10/2557 13:47:07
195
 
546
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน2 เครื่อง (ซ.2/2557)
2558
06/10/2557 13:45:45
189
 
547
ประกาศผลการสอบราคารซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E.4/2557)
2557
25/09/2557 09:53:53
251
 
548
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ซ.80/2557)
2557
25/09/2557 09:52:48
202
 
549
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.81/2557)
2557
25/09/2557 09:52:05
204
 
550
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ซ.82/2557)
2557
25/09/2557 09:51:13
206
 
551
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่า จำนวน 1 งาน (จ.15/2557)
2557
25/09/2557 09:50:14
192
 
552
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.75/2557)
2557
24/09/2557 14:49:06
185
 
553
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตและโครงสร้างพร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 1 ชุด (ซ.83/2557)
2557
24/09/2557 09:51:35
212
 
554
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซ.83/2557)
2557
24/09/2557 09:02:28
174
 
555
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) (ซ.78/2557)
2557
16/09/2557 16:56:02
204
 
556
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องระดมสมอง (Discussion Rooms) จำนวน 4 รายการ (ซ.79/2557)
2557
16/09/2557 16:55:04
197
 
557
ประกาศผลการสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2556 จำนวน 1,000 เล่ม (จ.14/2557)
2557
16/09/2557 16:53:29
173
 
558
ประกาศผลการสอบราคซื้อชุดปฏิบัติการอาหาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)(ซ.76/2557)
2557
16/09/2557 16:52:15
188
 
559
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2 )
2557
11/09/2557 10:57:40
210
 
560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ซ.82/2557)
2557
11/09/2557 08:54:34
213
 
561
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2 )
2557
08/09/2557 16:37:26
196
 
562
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.81/2557)
2557
05/09/2557 15:51:23
218
 
563
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ซ.80/2557)
2557
05/09/2557 15:50:07
215
 
564
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2556 จำนวน 1,000 เล่ม (จ.14/2557)
2557
27/08/2557 10:53:10
218
 
565
ประกาศการขายทอดตลาดบ้านพักของทางราชการ จำนวน 6 หลังคาเรือน
2557
27/08/2557 10:32:27
246
 
566
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องระดมสมอง (Discussion Rooms) จำนวน 4 รายการ (ซ.79/2557)
2557
27/08/2557 09:36:14
215
 
567
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) ซ.78/2557
2557
27/08/2557 09:33:20
217
 
568
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 (จ.12/2557)
2557
27/08/2557 09:31:12
202
 
569
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานคลังสินค้าสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.73/2557)
2557
27/08/2557 09:27:54
184
 
570
ประกาศผลกรสอบราคาซื้อเครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่3) ซ.71/2557
2557
27/08/2557 09:25:44
184
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 19 [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43