จำนวนข่าวทั้งหมด 1273 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
571
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบแทคโค้ต) จำนวน 1 งาน (จ.13/2557)
2557
27/08/2557 09:24:27
194
 
572
ประกาศผลการสอบราคาจ้างระบบบรรจุนมอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน(ครั้งที่2) จ.11/2557
2557
27/08/2557 09:22:44
196
 
573
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.75/2557
2557
20/08/2557 16:36:53
217
 
574
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อชุดปฏิบัติการอาหาร จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 2) ซ.76/2557
2557
20/08/2557 16:33:56
236
 
575
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.77/2557
2557
20/08/2557 16:12:50
203
 
576
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.77/2557
2557
20/08/2557 15:44:08
210
 
577
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาหาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ซ.76/2557
2557
20/08/2557 15:40:47
199
 
578
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.75/2557
2557
20/08/2557 15:33:51
207
 
579
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 งาน (จ.10/2557)
2557
17/08/2557 14:53:59
213
 
580
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.69/2557)
2557
17/08/2557 14:53:02
182
 
581
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ซ.68/2557)
2557
17/08/2557 14:51:52
193
 
582
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.74/2557)
2557
17/08/2557 14:50:30
199
 
583
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบเทคโค้ต) จำนวน 1 งาน (จ.13/2557)
2557
08/08/2557 16:57:15
238
 
584
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานคลังสินค้าสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.73/2557)
2557
07/08/2557 10:50:00
252
 
585
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน(ครั้งที่2)(จ.12/2557)
2557
07/08/2557 10:27:25
242
 
586
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารโรงผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ระบบ (จ.9/2557)
2557
07/08/2557 10:07:59
223
 
587
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.67/2557
2557
07/08/2557 10:06:40
229
 
588
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.72/2557
2557
01/08/2557 18:04:21
250
 
589
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบบรรจุนมอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) จ.11/2557
2557
01/08/2557 18:03:09
246
 
590
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) (ซ.71/2557)
2557
01/08/2557 09:41:58
201
 
591
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.70/2557)
2557
01/08/2557 09:39:31
205
 
592
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน
2557
29/07/2557 16:30:03
209
 
593
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 งาน
2557
24/07/2557 15:37:44
219
 
594
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.69/2557)
2557
22/07/2557 13:30:03
247
 
595
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ซ.68/2557)
2557
18/07/2557 15:01:37
281
 
596
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.67/2557)
2557
18/07/2557 11:08:34
255
 
597
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารโรงผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ระบบ (จ.9/2557)
2557
18/07/2557 11:07:07
273
 
598
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาหาร จำนวน 1 ชุด (ซ.66/2557)
2557
18/07/2557 11:05:19
256
 
599
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 1 งาน(จ.6/2557)
2557
07/07/2557 12:05:31
284
 
600
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.63/2557)
2557
07/07/2557 12:02:07
250
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 20 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43