จำนวนข่าวทั้งหมด 1272 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
601
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน (จ.8/2557)
2557
07/07/2557 11:49:16
219
 
602
ประกาศสอยราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนรวม ขนาด 374 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน
2557
27/06/2557 11:04:43
269
 
603
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.64/2557)
2557
21/06/2557 10:20:56
310
 
604
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.65/2557)
2557
21/06/2557 10:20:08
286
 
605
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.61/2557)
2557
20/06/2557 16:14:13
241
 
606
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.62/2557)
2557
20/06/2557 16:12:43
252
 
607
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานตรวจวัดคุณภาพดิน จำนวน 1 ชุด (ซ.59/2557)
2557
20/06/2557 13:31:46
251
 
608
ประกาศผลการสอบราคาซื้อแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ : RFID TAG:SMARTRAC (ซ.60/2557)
2557
20/06/2557 13:30:35
233
 
609
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาในร่ม 1 จำนวน 1 งาน (จ.6/2557)
2557
18/06/2557 11:00:01
264
 
610
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.63/2557)
2557
18/06/2557 10:57:54
254
 
611
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.5/2557)
2557
11/06/2557 10:27:02
248
 
612
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.58/2557)
2557
09/06/2557 14:51:15
240
 
613
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ซ.57/2557)
2557
09/06/2557 14:50:18
263
 
614
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.62/2557)
2557
09/06/2557 14:18:12
266
 
615
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ(ครั้งที่2) (ซ.61/2557)
2557
09/06/2557 14:08:21
241
 
616
ประกาศผลการสอบราคาซืัอครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.56/2557)
2557
05/06/2557 11:46:27
258
 
617
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.55/2557)
2557
05/06/2557 11:45:30
246
 
618
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3) (ซ.52/2557)
2557
05/06/2557 11:40:26
249
 
619
ประกาศสอบราคาแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ : RFID TAG : SMARTRAC มาตรฐาน ISO 15693 จำนวน 80,000 ชิ้น (ซ.60/2557)
2557
03/06/2557 15:15:08
228
 
620
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานตรวจวัดคุณภาพดิน จำนวน 1 ชุด (ซ.59/2557)
2557
03/06/2557 15:06:54
231
 
621
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 3) (ซ.54/2557)
2557
28/05/2557 16:58:32
250
 
622
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ58/2557)
2557
27/05/2557 09:37:38
281
 
623
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.49/2557)
2557
22/05/2557 15:13:51
275
 
624
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.39/2557)
2557
22/05/2557 15:12:58
230
 
625
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ซ.57/2557)
2557
22/05/2557 14:46:22
251
 
626
ประการยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ซ.53/2557)
2557
18/05/2557 16:04:45
246
 
627
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบริการบรรจุหีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บและการแกะหีบห่อ เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดตั้งประกอบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน
2557
18/05/2557 16:01:55
260
 
628
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่2) (ซ.56/2557)
2557
12/05/2557 16:25:44
257
 
629
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.50/2557)
2557
12/05/2557 10:57:54
276
 
630
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (ซ.48/2557)
2557
12/05/2557 10:56:11
254
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43