จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
601
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) (ซ.54/2557)
2557
07/05/2557 16:31:05
258
 
602
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.5/2557)
2557
30/04/2557 15:28:19
267
 
603
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ซ.53/2557)
2557
30/04/2557 15:24:30
264
 
604
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ซ.44/2557)
2557
23/04/2557 09:48:56
314
 
605
ประกาศผลกาสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 (ซ.47/2557)
2557
18/04/2557 13:59:01
303
 
606
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.45/2557)
2557
18/04/2557 13:57:31
319
 
607
ประกาศยกเลิกการสอบราาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.46/2557)
2557
18/04/2557 13:56:30
299
 
608
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3) ซ.52/2557
2557
06/04/2557 15:17:14
382
 
609
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.43/2557)
2557
02/04/2557 09:29:18
341
 
610
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(ซ.42/2557)
2557
02/04/2557 09:28:31
353
 
611
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.40/2557)
2557
02/04/2557 09:27:08
285
 
612
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.38/2557)
2557
02/04/2557 09:25:45
310
 
613
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3)
2557
02/04/2557 09:24:45
305
 
614
ประกาศสอบราคาซื้อชุดมัลติมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน 26 ห้อง (ครั้งที่ 2) (ซ.51/2557)
2557
01/04/2557 15:00:13
321
 
615
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อ เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดตั้งประกอบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน (จ.4/2557)
2557
01/04/2557 14:47:34
264
 
616
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.50/2557)
2557
30/03/2557 13:29:46
268
 
617
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.49/2557)
2557
30/03/2557 11:47:53
262
 
618
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบบรรจุนมอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน (จ.3/2557)
2557
22/03/2557 15:27:51
281
 
619
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (ซ.48/2557)
2557
22/03/2557 15:27:14
326
 
620
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.47/2557)
2557
22/03/2557 15:26:24
301
 
621
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.46/2557)
2557
21/03/2557 16:13:10
293
 
622
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.45/2557)
2557
14/03/2557 14:24:19
331
 
623
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ซ.44/2557)
2557
14/03/2557 14:23:45
326
 
624
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.43/2557)
2557
12/03/2557 10:50:56
315
 
625
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.42/2557)
2557
12/03/2557 10:46:41
327
 
626
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเหล็ก หนา 0.10 ม.
2557
11/03/2557 10:21:51
269
 
627
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 1 รายการ
2557
11/03/2557 10:20:40
289
 
628
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.34/2557)
2557
10/03/2557 10:11:21
304
 
629
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.33/2557)
2557
10/03/2557 10:10:27
295
 
630
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
2557
10/03/2557 10:09:26
281
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42