จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
601
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ซ.68/2557)
2557
17/08/2557 14:51:52
420
 
602
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.74/2557)
2557
17/08/2557 14:50:30
468
 
603
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบเทคโค้ต) จำนวน 1 งาน (จ.13/2557)
2557
08/08/2557 16:57:15
448
 
604
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานคลังสินค้าสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.73/2557)
2557
07/08/2557 10:50:00
458
 
605
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน(ครั้งที่2)(จ.12/2557)
2557
07/08/2557 10:27:25
449
 
606
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารโรงผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ระบบ (จ.9/2557)
2557
07/08/2557 10:07:59
425
 
607
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.67/2557
2557
07/08/2557 10:06:40
440
 
608
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.72/2557
2557
01/08/2557 18:04:21
457
 
609
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบบรรจุนมอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) จ.11/2557
2557
01/08/2557 18:03:09
461
 
610
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) (ซ.71/2557)
2557
01/08/2557 09:41:58
412
 
611
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.70/2557)
2557
01/08/2557 09:39:31
418
 
612
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน
2557
29/07/2557 16:30:03
431
 
613
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 งาน
2557
24/07/2557 15:37:44
431
 
614
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.69/2557)
2557
22/07/2557 13:30:03
444
 
615
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ซ.68/2557)
2557
18/07/2557 15:01:37
467
 
616
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.67/2557)
2557
18/07/2557 11:08:34
444
 
617
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารโรงผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ระบบ (จ.9/2557)
2557
18/07/2557 11:07:07
457
 
618
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาหาร จำนวน 1 ชุด (ซ.66/2557)
2557
18/07/2557 11:05:19
489
 
619
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 1 งาน(จ.6/2557)
2557
07/07/2557 12:05:31
502
 
620
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.63/2557)
2557
07/07/2557 12:02:07
471
 
621
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ซ.65/2557)
2557
07/07/2557 11:56:41
475
 
622
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน (จ.8/2557)
2557
07/07/2557 11:49:16
441
 
623
ประกาศสอยราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนรวม ขนาด 374 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน
2557
27/06/2557 11:04:43
482
 
624
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.64/2557)
2557
21/06/2557 10:20:56
524
 
625
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.65/2557)
2557
21/06/2557 10:20:08
472
 
626
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.61/2557)
2557
20/06/2557 16:14:13
428
 
627
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.62/2557)
2557
20/06/2557 16:12:43
456
 
628
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานตรวจวัดคุณภาพดิน จำนวน 1 ชุด (ซ.59/2557)
2557
20/06/2557 13:31:46
473
 
629
ประกาศผลการสอบราคาซื้อแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ : RFID TAG:SMARTRAC (ซ.60/2557)
2557
20/06/2557 13:30:35
482
 
630
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาในร่ม 1 จำนวน 1 งาน (จ.6/2557)
2557
18/06/2557 11:00:01
468
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44