จำนวนข่าวทั้งหมด 1291 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
601
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบเทคโค้ต) จำนวน 1 งาน (จ.13/2557)
2557
08/08/2557 16:57:15
244
 
602
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานคลังสินค้าสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.73/2557)
2557
07/08/2557 10:50:00
264
 
603
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน(ครั้งที่2)(จ.12/2557)
2557
07/08/2557 10:27:25
249
 
604
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารโรงผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ระบบ (จ.9/2557)
2557
07/08/2557 10:07:59
230
 
605
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.67/2557
2557
07/08/2557 10:06:40
236
 
606
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.72/2557
2557
01/08/2557 18:04:21
255
 
607
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบบรรจุนมอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) จ.11/2557
2557
01/08/2557 18:03:09
254
 
608
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) (ซ.71/2557)
2557
01/08/2557 09:41:58
208
 
609
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.70/2557)
2557
01/08/2557 09:39:31
210
 
610
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน
2557
29/07/2557 16:30:03
215
 
611
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 งาน
2557
24/07/2557 15:37:44
224
 
612
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.69/2557)
2557
22/07/2557 13:30:03
252
 
613
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ซ.68/2557)
2557
18/07/2557 15:01:37
285
 
614
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.67/2557)
2557
18/07/2557 11:08:34
259
 
615
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารโรงผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ระบบ (จ.9/2557)
2557
18/07/2557 11:07:07
276
 
616
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาหาร จำนวน 1 ชุด (ซ.66/2557)
2557
18/07/2557 11:05:19
261
 
617
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 1 งาน(จ.6/2557)
2557
07/07/2557 12:05:31
287
 
618
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.63/2557)
2557
07/07/2557 12:02:07
256
 
619
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ซ.65/2557)
2557
07/07/2557 11:56:41
278
 
620
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน (จ.8/2557)
2557
07/07/2557 11:49:16
223
 
621
ประกาศสอยราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนรวม ขนาด 374 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน
2557
27/06/2557 11:04:43
274
 
622
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.64/2557)
2557
21/06/2557 10:20:56
315
 
623
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.65/2557)
2557
21/06/2557 10:20:08
290
 
624
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.61/2557)
2557
20/06/2557 16:14:13
247
 
625
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.62/2557)
2557
20/06/2557 16:12:43
257
 
626
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานตรวจวัดคุณภาพดิน จำนวน 1 ชุด (ซ.59/2557)
2557
20/06/2557 13:31:46
255
 
627
ประกาศผลการสอบราคาซื้อแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ : RFID TAG:SMARTRAC (ซ.60/2557)
2557
20/06/2557 13:30:35
238
 
628
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาในร่ม 1 จำนวน 1 งาน (จ.6/2557)
2557
18/06/2557 11:00:01
269
 
629
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.63/2557)
2557
18/06/2557 10:57:54
257
 
630
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.5/2557)
2557
11/06/2557 10:27:02
251
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44