จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
631
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อการออกแบบ จำนวน 1 ชุด (ซ.35/2557)
2557
10/03/2557 09:53:48
265
 
632
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิศวกรรมเกษตรและอาหาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.41/2557)
2557
10/03/2557 09:29:57
266
 
633
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.40/2557)
2557
10/03/2557 09:23:34
256
 
634
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.40/2557)
2557
10/03/2557 09:23:05
254
 
635
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) (ซ.39/2557)
2557
06/03/2557 11:35:39
299
 
636
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.38/2557)
2557
06/03/2557 11:34:52
288
 
637
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้่อเครื่องจักรผลิดนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด
2557
26/02/2557 09:44:25
303
 
638
ประกาศยกเลิกผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิศวกรรมและอาหาร จำนวน1 ชุด
2557
26/02/2557 09:43:11
302
 
639
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน1 รายการ
2557
26/02/2557 09:40:54
303
 
640
ประกาผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
2557
26/02/2557 09:39:39
289
 
641
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม.จำนวน1 งาน จ.2/2557
2557
24/02/2557 15:03:16
296
 
642
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.37/2557)
2557
19/02/2557 10:19:05
313
 
643
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.37/2557)
2557
19/02/2557 10:18:33
328
 
644
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.29/2557)
2557
27/01/2557 09:19:24
335
 
645
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิศวกรรมและอาหาร จำนวน 1 ชุด
2557
27/01/2557 09:15:43
378
 
646
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.28/2557)
2557
23/01/2557 11:27:45
345
 
647
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ซ.28/2557)
2557
23/01/2557 11:27:24
383
 
648
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.27/2557)
2557
21/01/2557 16:29:59
329
 
649
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.27/2557)
2557
21/01/2557 16:27:40
319
 
650
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.26/2557)
2556
18/01/2557 14:39:31
335
 
651
ประกาศสอบราคาซื้อที่นอน ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต จำนวน 400 หลัง (ซ.26/2557)
2557
18/01/2557 14:39:04
324
 
652
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.19/2557)
2557
17/01/2557 09:14:06
307
 
653
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลชนิดหัวฉีดคอมมอนเรล จำนวน 2 ชุด (ซ.17/2557)
2557
17/01/2557 09:13:01
288
 
654
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมองกลเครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.16/2557)
2557
17/01/2557 09:12:02
283
 
655
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.25/2557)
2557
17/01/2557 09:05:08
280
 
656
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ซ.25/2557)
2557
17/01/2557 09:04:42
283
 
657
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.24/2557)
2557
17/01/2557 09:03:59
258
 
658
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.24/2557)
2557
17/01/2557 09:03:26
270
 
659
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.20/2557)
2557
15/01/2557 15:19:30
269
 
660
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.18/2557)
2557
15/01/2557 15:18:34
272
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 22 [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42