จำนวนข่าวทั้งหมด 1273 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
631
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (ซ.48/2557)
2557
12/05/2557 10:56:11
254
 
632
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดมัลติมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน 26 ห้อง (ครั้งที่2) (ซ.51/2557)
2557
12/05/2557 10:51:17
234
 
633
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.55/2557)
2557
07/05/2557 16:32:25
271
 
634
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) (ซ.54/2557)
2557
07/05/2557 16:31:05
261
 
635
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.5/2557)
2557
30/04/2557 15:28:19
269
 
636
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ซ.53/2557)
2557
30/04/2557 15:24:30
266
 
637
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ซ.44/2557)
2557
23/04/2557 09:48:56
318
 
638
ประกาศผลกาสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 (ซ.47/2557)
2557
18/04/2557 13:59:01
304
 
639
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.45/2557)
2557
18/04/2557 13:57:31
322
 
640
ประกาศยกเลิกการสอบราาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.46/2557)
2557
18/04/2557 13:56:30
302
 
641
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3) ซ.52/2557
2557
06/04/2557 15:17:14
384
 
642
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.43/2557)
2557
02/04/2557 09:29:18
344
 
643
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(ซ.42/2557)
2557
02/04/2557 09:28:31
355
 
644
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.40/2557)
2557
02/04/2557 09:27:08
286
 
645
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.38/2557)
2557
02/04/2557 09:25:45
312
 
646
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3)
2557
02/04/2557 09:24:45
307
 
647
ประกาศสอบราคาซื้อชุดมัลติมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน 26 ห้อง (ครั้งที่ 2) (ซ.51/2557)
2557
01/04/2557 15:00:13
323
 
648
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อ เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดตั้งประกอบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน (จ.4/2557)
2557
01/04/2557 14:47:34
267
 
649
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.50/2557)
2557
30/03/2557 13:29:46
271
 
650
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.49/2557)
2557
30/03/2557 11:47:53
265
 
651
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบบรรจุนมอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน (จ.3/2557)
2557
22/03/2557 15:27:51
283
 
652
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (ซ.48/2557)
2557
22/03/2557 15:27:14
329
 
653
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.47/2557)
2557
22/03/2557 15:26:24
304
 
654
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.46/2557)
2557
21/03/2557 16:13:10
296
 
655
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.45/2557)
2557
14/03/2557 14:24:19
334
 
656
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ซ.44/2557)
2557
14/03/2557 14:23:45
331
 
657
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.43/2557)
2557
12/03/2557 10:50:56
319
 
658
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.42/2557)
2557
12/03/2557 10:46:41
330
 
659
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเหล็ก หนา 0.10 ม.
2557
11/03/2557 10:21:51
275
 
660
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 1 รายการ
2557
11/03/2557 10:20:40
292
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 22 [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43