จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
661
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 1 ชุด (ซ.15/2557)
2557
15/01/2557 15:17:45
251
 
662
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.23/2557)
2557
15/01/2557 15:15:48
264
 
663
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.23/2557)
2557
15/01/2557 15:15:28
235
 
664
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.22/2557)
2557
15/01/2557 15:14:39
258
 
665
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด (ซ.22/2557)
2557
15/01/2557 15:09:27
266
 
666
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.13/2557)
2557
08/01/2557 10:27:21
299
 
667
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.12/2557)
2557
08/01/2557 10:26:38
246
 
668
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.11/2557)
2557
08/01/2557 10:25:00
298
 
669
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.21/2557)
2557
07/01/2557 11:23:42
255
 
670
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ซ.21/2557)
2557
07/01/2557 11:23:15
263
 
671
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.20/2557)
2557
23/12/2556 10:49:54
309
 
672
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.20/2557)
2557
23/12/2556 10:49:32
340
 
673
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.19/2557)
2557
23/12/2556 10:47:49
302
 
674
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (ครั้งที่ ๒) (ซ.19/2557)
2557
23/12/2556 10:47:27
326
 
675
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.18/2557)
2557
23/12/2556 10:45:40
274
 
676
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ซ.18/2557)
2557
23/12/2556 10:44:34
300
 
677
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.17/2557)
2557
23/12/2556 10:43:01
293
 
678
ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลชนิดหัวฉีดคอมมอนเรล จำนวน ๒ ชุด (ซ.17/2557)
2557
23/12/2556 10:42:16
234
 
679
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.16/2557)
2557
20/12/2556 15:48:12
238
 
680
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมองกลเครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.16/2557)
2557
20/12/2556 15:47:10
254
 
681
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
2557
20/12/2556 13:58:08
245
 
682
ประกาศการคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 หลัง
2557
19/12/2556 16:34:48
259
 
683
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.15/2557)
2557
13/12/2556 08:59:02
263
 
684
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 1 ชุด (ซ.15/2557)
2557
13/12/2556 08:57:57
291
 
685
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.14/2557)
2557
11/12/2556 15:42:41
254
 
686
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.14/2557)
2557
11/12/2556 15:42:11
269
 
687
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงกระเบื้องผนังภายนอกอาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จำนวน 1 งาน
2557
30/11/2556 14:39:07
285
 
688
ประกาศผลการสอบราคาซื้อห้องเย็นสำเร็จรูป จำนวน 1 เครื่อง
2557
30/11/2556 14:36:24
280
 
689
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.13/2557)
2557
30/11/2556 14:13:37
276
 
690
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.13/2557)
2557
30/11/2556 14:13:12
272
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 23 [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42