จำนวนข่าวทั้งหมด 1273 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
661
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.34/2557)
2557
10/03/2557 10:11:21
305
 
662
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.33/2557)
2557
10/03/2557 10:10:27
298
 
663
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
2557
10/03/2557 10:09:26
285
 
664
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อการออกแบบ จำนวน 1 ชุด (ซ.35/2557)
2557
10/03/2557 09:53:48
269
 
665
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิศวกรรมเกษตรและอาหาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.41/2557)
2557
10/03/2557 09:29:57
268
 
666
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.40/2557)
2557
10/03/2557 09:23:34
259
 
667
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.40/2557)
2557
10/03/2557 09:23:05
257
 
668
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) (ซ.39/2557)
2557
06/03/2557 11:35:39
302
 
669
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.38/2557)
2557
06/03/2557 11:34:52
291
 
670
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้่อเครื่องจักรผลิดนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด
2557
26/02/2557 09:44:25
304
 
671
ประกาศยกเลิกผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิศวกรรมและอาหาร จำนวน1 ชุด
2557
26/02/2557 09:43:11
304
 
672
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน1 รายการ
2557
26/02/2557 09:40:54
306
 
673
ประกาผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
2557
26/02/2557 09:39:39
292
 
674
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม.จำนวน1 งาน จ.2/2557
2557
24/02/2557 15:03:16
299
 
675
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.37/2557)
2557
19/02/2557 10:19:05
316
 
676
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.37/2557)
2557
19/02/2557 10:18:33
330
 
677
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.29/2557)
2557
27/01/2557 09:19:24
339
 
678
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิศวกรรมและอาหาร จำนวน 1 ชุด
2557
27/01/2557 09:15:43
382
 
679
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.28/2557)
2557
23/01/2557 11:27:45
348
 
680
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ซ.28/2557)
2557
23/01/2557 11:27:24
385
 
681
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.27/2557)
2557
21/01/2557 16:29:59
332
 
682
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.27/2557)
2557
21/01/2557 16:27:40
322
 
683
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.26/2557)
2556
18/01/2557 14:39:31
338
 
684
ประกาศสอบราคาซื้อที่นอน ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต จำนวน 400 หลัง (ซ.26/2557)
2557
18/01/2557 14:39:04
326
 
685
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.19/2557)
2557
17/01/2557 09:14:06
308
 
686
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลชนิดหัวฉีดคอมมอนเรล จำนวน 2 ชุด (ซ.17/2557)
2557
17/01/2557 09:13:01
290
 
687
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมองกลเครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.16/2557)
2557
17/01/2557 09:12:02
284
 
688
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.25/2557)
2557
17/01/2557 09:05:08
282
 
689
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ซ.25/2557)
2557
17/01/2557 09:04:42
285
 
690
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.24/2557)
2557
17/01/2557 09:03:59
259
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 23 [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43