จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
691
ประกาศยกเลิกผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิศวกรรมและอาหาร จำนวน1 ชุด
2557
26/02/2557 09:43:11
354
 
692
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน1 รายการ
2557
26/02/2557 09:40:54
351
 
693
ประกาผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
2557
26/02/2557 09:39:39
338
 
694
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม.จำนวน1 งาน จ.2/2557
2557
24/02/2557 15:03:16
347
 
695
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.37/2557)
2557
19/02/2557 10:19:05
360
 
696
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.37/2557)
2557
19/02/2557 10:18:33
382
 
697
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.29/2557)
2557
27/01/2557 09:19:24
383
 
698
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิศวกรรมและอาหาร จำนวน 1 ชุด
2557
27/01/2557 09:15:43
429
 
699
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.28/2557)
2557
23/01/2557 11:27:45
397
 
700
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ซ.28/2557)
2557
23/01/2557 11:27:24
425
 
701
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.27/2557)
2557
21/01/2557 16:29:59
375
 
702
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.27/2557)
2557
21/01/2557 16:27:40
368
 
703
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.26/2557)
2556
18/01/2557 14:39:31
384
 
704
ประกาศสอบราคาซื้อที่นอน ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต จำนวน 400 หลัง (ซ.26/2557)
2557
18/01/2557 14:39:04
370
 
705
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.19/2557)
2557
17/01/2557 09:14:06
347
 
706
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลชนิดหัวฉีดคอมมอนเรล จำนวน 2 ชุด (ซ.17/2557)
2557
17/01/2557 09:13:01
334
 
707
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมองกลเครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.16/2557)
2557
17/01/2557 09:12:02
331
 
708
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.25/2557)
2557
17/01/2557 09:05:08
333
 
709
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ซ.25/2557)
2557
17/01/2557 09:04:42
335
 
710
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.24/2557)
2557
17/01/2557 09:03:59
310
 
711
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.24/2557)
2557
17/01/2557 09:03:26
320
 
712
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.20/2557)
2557
15/01/2557 15:19:30
316
 
713
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.18/2557)
2557
15/01/2557 15:18:34
318
 
714
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 1 ชุด (ซ.15/2557)
2557
15/01/2557 15:17:45
294
 
715
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.23/2557)
2557
15/01/2557 15:15:48
307
 
716
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.23/2557)
2557
15/01/2557 15:15:28
285
 
717
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.22/2557)
2557
15/01/2557 15:14:39
306
 
718
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด (ซ.22/2557)
2557
15/01/2557 15:09:27
309
 
719
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.13/2557)
2557
08/01/2557 10:27:21
350
 
720
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.12/2557)
2557
08/01/2557 10:26:38
288
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] 24 [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44