จำนวนข่าวทั้งหมด 1272 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
691
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.20/2557)
2557
15/01/2557 15:19:30
272
 
692
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.18/2557)
2557
15/01/2557 15:18:34
274
 
693
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 1 ชุด (ซ.15/2557)
2557
15/01/2557 15:17:45
252
 
694
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.23/2557)
2557
15/01/2557 15:15:48
266
 
695
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.23/2557)
2557
15/01/2557 15:15:28
238
 
696
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.22/2557)
2557
15/01/2557 15:14:39
260
 
697
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด (ซ.22/2557)
2557
15/01/2557 15:09:27
267
 
698
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.13/2557)
2557
08/01/2557 10:27:21
301
 
699
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.12/2557)
2557
08/01/2557 10:26:38
247
 
700
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.11/2557)
2557
08/01/2557 10:25:00
299
 
701
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.21/2557)
2557
07/01/2557 11:23:42
256
 
702
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ซ.21/2557)
2557
07/01/2557 11:23:15
266
 
703
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.20/2557)
2557
23/12/2556 10:49:54
312
 
704
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.20/2557)
2557
23/12/2556 10:49:32
342
 
705
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.19/2557)
2557
23/12/2556 10:47:49
306
 
706
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (ครั้งที่ ๒) (ซ.19/2557)
2557
23/12/2556 10:47:27
330
 
707
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.18/2557)
2557
23/12/2556 10:45:40
277
 
708
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ซ.18/2557)
2557
23/12/2556 10:44:34
301
 
709
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.17/2557)
2557
23/12/2556 10:43:01
296
 
710
ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลชนิดหัวฉีดคอมมอนเรล จำนวน ๒ ชุด (ซ.17/2557)
2557
23/12/2556 10:42:16
237
 
711
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.16/2557)
2557
20/12/2556 15:48:12
242
 
712
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมองกลเครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.16/2557)
2557
20/12/2556 15:47:10
256
 
713
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
2557
20/12/2556 13:58:08
247
 
714
ประกาศการคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 หลัง
2557
19/12/2556 16:34:48
260
 
715
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.15/2557)
2557
13/12/2556 08:59:02
266
 
716
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 1 ชุด (ซ.15/2557)
2557
13/12/2556 08:57:57
293
 
717
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.14/2557)
2557
11/12/2556 15:42:41
256
 
718
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.14/2557)
2557
11/12/2556 15:42:11
271
 
719
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงกระเบื้องผนังภายนอกอาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จำนวน 1 งาน
2557
30/11/2556 14:39:07
287
 
720
ประกาศผลการสอบราคาซื้อห้องเย็นสำเร็จรูป จำนวน 1 เครื่อง
2557
30/11/2556 14:36:24
282
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] 24 [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43