จำนวนข่าวทั้งหมด 1239 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
691
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ครั้งที่ 2) (ซ.12/2557)
2557
29/11/2556 14:38:33
283
 
692
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโมเดลหุ่นจำลองสัตว์ จำนวน 1 ชุด (ซ.7/2557)
2557
29/11/2556 09:03:43
245
 
693
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.11/2557)
2557
28/11/2556 09:56:37
270
 
694
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.11/2557)
2557
28/11/2556 09:52:23
265
 
695
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.8/2557)
2557
27/11/2556 15:22:53
279
 
696
ประกาศขอยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ซ.10/2557)
2557
27/11/2556 15:21:01
247
 
697
ประกาศผลการสอบราคาซื้ัอครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ
2557
25/11/2556 15:22:17
285
 
698
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ซ.10/2557)
2557
21/11/2556 16:33:51
318
 
699
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.10/2557)
2557
21/11/2556 16:25:56
267
 
700
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจสอบคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยาทางอาหาร จำนวน 1 ชุด
2557
21/11/2556 15:32:01
272
 
701
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2557
21/11/2556 15:30:06
265
 
702
ประกาศสอบราคาซื้อห้องเย็นสำเร็จรูป จำนวน 1 เครื่อง (ซ.9/2557)
2557
15/11/2556 16:34:41
278
 
703
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องเย็นสำเร็จรูป จำนวน 1 เครื่อง (ซ.9/2557)
2557
15/11/2556 16:32:32
257
 
704
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงกระเบื้องผนังภายนอกอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จำนวน 1 งาน (จ.1/2557)
2557
15/11/2556 16:30:26
266
 
705
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.8/2557)
2557
13/11/2556 09:56:24
283
 
706
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.8/2557)
2557
13/11/2556 09:54:23
283
 
707
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ชุดโมเดลหุ่นจำลองสัตว์ จำนวน 1 ชุด
2557
12/11/2556 16:24:51
257
 
708
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโมเดลหุ่นจำลองสัตว์ จำนวน 1 ชุด (ซ.7/2557)
2557
12/11/2556 16:20:46
282
 
709
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)
2557
12/11/2556 09:45:42
262
 
710
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ (ซ.6/2557)
2557
11/11/2556 10:21:18
288
 
711
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซ.6/2557)
2557
11/11/2556 10:19:58
245
 
712
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ซ.2/2557)
2557
11/11/2556 10:16:38
283
 
713
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
2557
05/11/2556 10:29:16
304
 
714
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.5/2556)
2557
05/11/2556 10:11:29
301
 
715
ประกาศสอบราคาซื้ัอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.5/2556)
2557
05/11/2556 10:10:47
318
 
716
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจสอบคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยาทางอาหาร จำนวน 1 ชุด (ซ.4/2556)
2557
04/11/2556 09:46:50
280
 
717
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจสอบคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยาทางอาหาร จำนวน 1 ชุด (ซ.4/2556)
2557
04/11/2556 09:44:29
284
 
718
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.3/2557)
2557
24/10/2556 15:12:33
300
 
719
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.3/2557)
2557
24/10/2556 15:11:23
286
 
720
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (ซ.2/2557)
2557
14/10/2556 11:45:05
332
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] 24 [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42