จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
721
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.11/2557)
2557
08/01/2557 10:25:00
315
 
722
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.21/2557)
2557
07/01/2557 11:23:42
271
 
723
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ซ.21/2557)
2557
07/01/2557 11:23:15
279
 
724
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.20/2557)
2557
23/12/2556 10:49:54
324
 
725
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.20/2557)
2557
23/12/2556 10:49:32
355
 
726
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.19/2557)
2557
23/12/2556 10:47:49
317
 
727
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (ครั้งที่ ๒) (ซ.19/2557)
2557
23/12/2556 10:47:27
344
 
728
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.18/2557)
2557
23/12/2556 10:45:40
291
 
729
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ซ.18/2557)
2557
23/12/2556 10:44:34
317
 
730
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.17/2557)
2557
23/12/2556 10:43:01
310
 
731
ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลชนิดหัวฉีดคอมมอนเรล จำนวน ๒ ชุด (ซ.17/2557)
2557
23/12/2556 10:42:16
248
 
732
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.16/2557)
2557
20/12/2556 15:48:12
253
 
733
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมองกลเครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.16/2557)
2557
20/12/2556 15:47:10
268
 
734
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
2557
20/12/2556 13:58:08
257
 
735
ประกาศการคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 หลัง
2557
19/12/2556 16:34:48
274
 
736
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.15/2557)
2557
13/12/2556 08:59:02
279
 
737
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 1 ชุด (ซ.15/2557)
2557
13/12/2556 08:57:57
304
 
738
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.14/2557)
2557
11/12/2556 15:42:41
271
 
739
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.14/2557)
2557
11/12/2556 15:42:11
280
 
740
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงกระเบื้องผนังภายนอกอาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จำนวน 1 งาน
2557
30/11/2556 14:39:07
300
 
741
ประกาศผลการสอบราคาซื้อห้องเย็นสำเร็จรูป จำนวน 1 เครื่อง
2557
30/11/2556 14:36:24
296
 
742
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.13/2557)
2557
30/11/2556 14:13:37
292
 
743
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.13/2557)
2557
30/11/2556 14:13:12
287
 
744
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.12/2557)
2557
29/11/2556 14:38:58
272
 
745
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ครั้งที่ 2) (ซ.12/2557)
2557
29/11/2556 14:38:33
295
 
746
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโมเดลหุ่นจำลองสัตว์ จำนวน 1 ชุด (ซ.7/2557)
2557
29/11/2556 09:03:43
260
 
747
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.11/2557)
2557
28/11/2556 09:56:37
284
 
748
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.11/2557)
2557
28/11/2556 09:52:23
281
 
749
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.8/2557)
2557
27/11/2556 15:22:53
296
 
750
ประกาศขอยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ซ.10/2557)
2557
27/11/2556 15:21:01
264
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44