จำนวนข่าวทั้งหมด 1273 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
781
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน 50 ที่นั่ง (ห้อง MS302) จำนวน 1 ชุด (ซ.59/2556)
2556
06/08/2556 09:14:19
302
 
782
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุม 410
2556
31/07/2556 15:11:47
338
 
783
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
2556
31/07/2556 15:10:55
307
 
784
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (จ.13/2556)
2556
29/07/2556 09:46:49
326
 
785
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.56/2556)
2556
29/07/2556 09:45:51
318
 
786
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3)
2556
29/07/2556 09:26:32
336
 
787
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการเคลือบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด
2556
17/07/2556 10:34:22
389
 
788
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 51 ที่นั่ง (ห้อง 302) จำนวน 1 ชุด
2556
17/07/2556 10:30:05
412
 
789
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดประจำอาคารทีปวิชญ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
2556
17/07/2556 10:29:18
388
 
790
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2556
17/07/2556 10:26:58
381
 
791
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน 50 ที่นั่ง (4 ห้อง) จำนวน 4 ชุด
2556
17/07/2556 10:26:14
371
 
792
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ จำนวน 1 โรง (ครั้งที่ 2)
2556
17/07/2556 10:17:11
351
 
793
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการประจำห้องสาธารณสุข จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2)
2556
17/07/2556 10:16:05
370
 
794
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 (ซ.57/2556)
2556
13/07/2556 14:27:52
365
 
795
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 8 รายการ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) (ซ.48/2556)
2556
28/06/2556 16:28:03
449
 
796
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน 84 ที่นั่ง (2 ห้อง) จำนวน 2 ชุด (ซ.47/2556)
2556
28/06/2556 16:27:04
455
 
797
ประกาศผลการสอบราคาซื้อโคนมและสุกร (ซ.46/2556)
2556
28/06/2556 16:26:25
444
 
798
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.53/2556)
2556
28/06/2556 16:25:47
428
 
799
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังกาอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (จ.13/2556)
2556
28/06/2556 16:19:04
408
 
800
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร 5 ส่วนวังจันทน์ จำนวน 1 งาน (จ.12/2556)
2556
28/06/2556 16:18:11
401
 
801
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.56/2556)
2556
28/06/2556 15:31:28
399
 
802
ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดประจำอาคารทีปวิชญ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ซ.55/2556)
2556
28/06/2556 14:54:52
344
 
803
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุม 410 จำนวน 1 ระบบ จ.11/2556
2556
24/06/2556 11:10:27
345
 
804
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการเคลือบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) (ซ.54/2556)
2556
21/06/2556 15:25:21
380
 
805
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๑ ที่นั่ง (ห้อง ป.๓๐๒) จำนวน ๑ ชุด (ซ.52/2556)
2556
20/06/2556 15:27:14
424
 
806
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน ๕๐ ที่นั่ง (๔ ห้อง) จำนวน ๔ ชุด (ซ.51/2556)
2556
18/06/2556 15:45:47
409
 
807
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๒ (ซ.50/2556)
2556
18/06/2556 15:40:29
406
 
808
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 (จ.8/2556)
2556
17/06/2556 10:13:29
396
 
809
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บขวด จำนวน 1 งาน (จ.7/2556)
2556
17/06/2556 10:12:35
378
 
810
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ จำนวน 1 โรง (จ.9/2556)
2556
17/06/2556 10:11:57
367
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] 27 [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43