จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
61
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่ 2)(ซ.34/2560)
2560
07/12/2559 06:54:17
75
 
62
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ(ซ.33/2560)
2560
09/12/2559 08:39:46
81
 
63
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ kVA อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.20/2560)
2560
01/12/2559 11:47:56
70
 
64
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกคลองระบายน้ำรอบนอกคันกั้นน้ำ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.19/2560)
2560
01/12/2559 11:05:04
71
 
65
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 3) (ซ.29/2560)
2560
01/12/2559 10:56:04
65
 
66
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.10/2560)
2560
01/12/2559 10:32:30
68
 
67
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.12/2560)
2560
01/12/2559 09:59:04
64
 
68
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมางานเทพื้นด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.11/2560)
2560
01/12/2559 09:49:42
62
 
69
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.13/2560)
2560
01/12/2559 08:14:19
79
 
70
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.17/2560)
2560
28/11/2559 11:29:48
79
 
71
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วกด (เปียโนไฟฟ้า) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 40 ชุด (ซ.13/2560)
2560
25/11/2559 14:40:30
80
 
72
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกคลองระบายน้ำรอบในคันกั้นน้ำ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.18/2560)
2560
25/11/2559 14:24:22
78
 
73
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบน้ำประปากึ่งดิบ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.17/2560)
2560
25/11/2559 13:43:57
73
 
74
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์กีฬาในร่ม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.16/2560)
2560
25/11/2559 13:42:36
69
 
75
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าโรงจอดรถอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.15/2560)
2560
25/11/2559 12:16:43
78
 
76
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างหลังคาโดมอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.14/2560)
2560
25/11/2559 11:57:51
72
 
77
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.4/2560)
2560
25/11/2559 08:39:17
69
 
78
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 45 เครื่อง(ครั้งที่ 2)(ซ.32/2560)
2560
25/11/2559 03:47:55
92
 
79
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 30 เครื่อง(ครั้งที่ 2)(ซ.31/2560)
2560
25/11/2559 03:46:39
69
 
80
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล จำนวน 12 เครื่อง(ครั้งที่ 2)(ซ.30/2560)
2560
25/11/2559 03:45:23
72
 
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งหลังคาสนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 งาน (จ.8/2560)
2560
24/11/2559 10:33:19
64
 
82
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานติดตั้งหลังคาสนามแฮนด์บอล จำนวน 1 งาน (จ.9/2560)
2560
22/11/2559 12:01:10
65
 
83
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานเทพื้นคอนกรีตหอพักทะเลแก้วนิเวศน์ จำนวน 1 งาน (จ.7/2560)
2560
22/11/2559 11:59:53
59
 
84
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (จ.6/2560)
2560
22/11/2559 11:58:14
56
 
85
ประกาศผลสอบราคาซื้ออุปกรณ์โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๒ เครื่อง (ซ.9/2560)
2560
21/11/2559 07:03:34
65
 
86
เครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 45 เครื่อง (ซ.24/2560)
2560
21/11/2559 02:16:47
101
 
87
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 รายการ (ซ.27/2560)
2560
19/11/2559 06:06:01
76
 
88
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.13/2560)
2560
18/11/2559 12:18:18
65
 
89
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.12/2560)
2560
18/11/2559 12:12:51
61
 
90
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 25 เครื่อง (ซ.26/2560)
2560
18/11/2559 11:36:08
66
 
หน้าที่ [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42