จำนวนข่าวทั้งหมด 1239 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
931
ประกาศเชิญชวนการคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1/2555)
2555
28/05/2555 11:55:55
515
 
932
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ (ซ.25/2555)
2555
28/05/2555 11:36:21
523
 
933
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายวังจันทน์ริเวอร์วิว (จ.5/2555)
2555
28/05/2555 11:34:42
474
 
934
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.23/2555)
2555
28/05/2555 11:32:30
474
 
935
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ซ.24/2555)
2555
28/05/2555 11:29:10
448
 
936
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน IT พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ (ซ.31/2555)
2555
28/05/2555 11:23:06
484
 
937
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.30/2555)
2555
28/05/2555 11:04:23
465
 
938
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.29/2555)
2555
28/05/2555 10:38:37
429
 
939
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.28/2555)
2555
28/05/2555 09:54:59
430
 
940
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.27/2555)
2555
17/05/2555 15:33:52
484
 
941
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (ซ.26/2555)
2555
16/05/2555 13:52:12
477
 
942
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ
2555
08/05/2555 16:45:11
505
 
943
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ (ซ.24/2555)
2555
08/05/2555 16:43:56
477
 
944
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายวังจันทน์ริเวอร์วิว (จ.5/2555)
2555
08/05/2555 16:25:54
487
 
945
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.23/2555)
2555
20/04/2555 11:11:49
543
 
946
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพหอประชุมศรีวชิรโชติ จำนวน 1 ชุด (ซ.18/2555)
2555
05/04/2555 11:51:44
591
 
947
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ซ.15/2555)
2555
05/04/2555 11:50:55
497
 
948
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.22/2555)
2555
05/04/2555 11:50:01
509
 
949
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่พักบุคลากรส่วนสนามบิน (จ.4/2555)
2555
05/04/2555 11:49:19
510
 
950
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนสาธิตส่วนวังจันทน์ (จ.3/2555)
2555
03/04/2555 10:03:15
504
 
951
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 1 ชุด (ซ.14/2555)
2555
27/03/2555 14:40:38
521
 
952
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.10/2555)
2555
27/03/2555 14:39:38
483
 
953
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.9/2555)
2555
27/03/2555 14:38:29
481
 
954
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (ซ.21/2555)
2555
27/03/2555 14:37:17
447
 
955
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.20/2555)
2555
21/03/2555 14:42:13
576
 
956
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.19/2555)
2555
21/03/2555 14:41:29
544
 
957
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพหอประชุมศรีวชิรโชติ จำนวน 1 ชุด (ซ.18/2555)
2555
20/03/2555 11:10:10
568
 
958
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.17/2555)
2555
20/03/2555 11:09:33
566
 
959
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการวิศวกรรมการเกษตรและอาหาร จำนวน 1 ชุด (ซ.13/2555)
2555
20/03/2555 11:08:22
528
 
960
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (ซ.16/2555)
2555
15/03/2555 09:59:54
600
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] 32 [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42