จำนวนข่าวทั้งหมด 1291 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
931
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.4/2556)
2555
19/11/2555 09:55:23
453
 
932
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.3/2556)
2555
19/11/2555 09:54:21
472
 
933
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ (ซ.2/2556)
2555
09/11/2555 16:32:23
478
 
934
ประกาศสอบราคาซื้อโคนม-สุกร (ครั้งที่ 2) (ซ.1/2556)
2555
02/11/2555 16:18:39
488
 
935
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุ (โคนม - สุกร) (ซ.56/2555)
2555
30/09/2555 10:04:44
630
 
936
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.55/2555)
2555
11/09/2555 18:44:08
764
 
937
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.47/2555)
2555
11/09/2555 16:35:45
703
 
938
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.46/2555)
2555
11/09/2555 16:33:58
718
 
939
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ซ.54/2555)
2555
11/09/2555 16:31:41
665
 
940
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.53/2555)
2555
11/09/2555 16:30:34
667
 
941
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 1 รายการ (ซ.45/2555)
2555
07/09/2555 16:06:18
672
 
942
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ล และติดตั้งชุดตู้คอนโทรล (จ.8/2555)
2555
07/09/2555 16:05:28
570
 
943
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.43/2555)
2555
07/09/2555 16:03:57
466
 
944
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.52/2555)
2555
07/09/2555 16:02:47
456
 
945
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
2555
06/09/2555 09:57:02
481
 
946
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์กลุ่มหลักสูตรและการสอน
2555
06/09/2555 09:42:11
468
 
947
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2555
06/09/2555 09:41:30
474
 
948
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๓)
2555
06/09/2555 09:38:46
451
 
949
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน IT พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2)
2555
06/09/2555 09:35:57
434
 
950
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ
2555
06/09/2555 09:33:23
460
 
951
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ (ซ.47/2555)
2555
06/09/2555 09:25:51
443
 
952
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
2555
06/09/2555 09:23:25
425
 
953
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ซ.45/2555)
2555
23/08/2555 18:56:13
528
 
954
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.44/2555)
2555
23/08/2555 17:36:08
533
 
955
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายไฟเบอร์ประจำอาคาร (เฉพาะจุด)เพื่อป้องกันนก (จ.6/2555)
2555
23/08/2555 17:31:28
488
 
956
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.43/2555)
2555
21/08/2555 14:52:15
530
 
957
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ล และติดตั้งชุดตู้คอนโทรล (จ.8/2555)
2555
21/08/2555 13:49:09
508
 
958
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องเรียนเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด (ซ.42/2555
2555
21/08/2555 13:41:07
510
 
959
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์กลุ่มหลักสูตรและการสอน
2555
21/08/2555 13:40:16
525
 
960
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.41.2555)
2555
21/08/2555 13:34:51
506
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] 32 [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44