จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
961
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์กลุ่มหลักสูตรและการสอน
2555
21/08/2555 13:40:16
707
 
962
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.41.2555)
2555
21/08/2555 13:34:51
665
 
963
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (ซ.40/2555)
2555
21/08/2555 13:25:48
629
 
964
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ซ.39/2555
2555
21/08/2555 13:25:04
636
 
965
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒)
2555
21/08/2555 13:23:47
603
 
966
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการทำแผนโครงการบริการวิชาการและงานวิจัย (ซ.37.2555)
2555
21/08/2555 13:22:39
687
 
967
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
2555
21/08/2555 13:20:14
603
 
968
ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)และInternet
2555
21/08/2555 13:18:39
553
 
969
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.35/2555)
2555
21/08/2555 13:16:22
584
 
970
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ซ.34/2555)
2555
21/08/2555 13:14:57
606
 
971
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.38/2555)
2555
21/08/2555 13:13:10
579
 
972
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (ซ.40/2555)
2555
01/08/2555 14:07:24
713
 
973
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ซ.39/2555)
2555
25/07/2555 14:55:59
650
 
974
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการทำแผนโครงการบริการวิชาการและงานวิจัย (ซ.37/2555)
2555
26/06/2555 16:50:14
718
 
975
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.35/2555)
2555
26/06/2555 16:49:17
800
 
976
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (ซ.26/2555)
2555
22/06/2555 14:01:59
706
 
977
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.30/2555)
2555
22/06/2555 14:01:05
722
 
978
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.29/2555)
2555
22/06/2555 14:00:04
673
 
979
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
2555
11/06/2555 15:41:54
649
 
980
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ซ.34/2555)
2555
11/06/2555 15:38:57
667
 
981
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน IT พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ (ซ.31/2555)
2555
11/06/2555 15:31:02
623
 
982
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
2555
11/06/2555 15:28:16
641
 
983
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.33/2555)
2555
08/06/2555 10:02:08
656
 
984
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.32/2555)
2555
08/06/2555 09:59:17
601
 
985
ประกาศเชิญชวนการคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1/2555)
2555
28/05/2555 11:55:55
677
 
986
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ (ซ.25/2555)
2555
28/05/2555 11:36:21
682
 
987
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายวังจันทน์ริเวอร์วิว (จ.5/2555)
2555
28/05/2555 11:34:42
639
 
988
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.23/2555)
2555
28/05/2555 11:32:30
652
 
989
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ซ.24/2555)
2555
28/05/2555 11:29:10
633
 
990
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน IT พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ (ซ.31/2555)
2555
28/05/2555 11:23:06
660
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 33 [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44