จำนวนข่าวทั้งหมด 1272 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
961
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
2555
11/06/2555 15:28:16
447
 
962
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.33/2555)
2555
08/06/2555 10:02:08
473
 
963
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.32/2555)
2555
08/06/2555 09:59:17
445
 
964
ประกาศเชิญชวนการคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1/2555)
2555
28/05/2555 11:55:55
517
 
965
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ (ซ.25/2555)
2555
28/05/2555 11:36:21
526
 
966
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายวังจันทน์ริเวอร์วิว (จ.5/2555)
2555
28/05/2555 11:34:42
477
 
967
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.23/2555)
2555
28/05/2555 11:32:30
478
 
968
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ซ.24/2555)
2555
28/05/2555 11:29:10
452
 
969
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน IT พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ (ซ.31/2555)
2555
28/05/2555 11:23:06
487
 
970
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.30/2555)
2555
28/05/2555 11:04:23
469
 
971
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.29/2555)
2555
28/05/2555 10:38:37
433
 
972
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.28/2555)
2555
28/05/2555 09:54:59
434
 
973
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.27/2555)
2555
17/05/2555 15:33:52
488
 
974
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (ซ.26/2555)
2555
16/05/2555 13:52:12
481
 
975
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ
2555
08/05/2555 16:45:11
507
 
976
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ (ซ.24/2555)
2555
08/05/2555 16:43:56
479
 
977
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายวังจันทน์ริเวอร์วิว (จ.5/2555)
2555
08/05/2555 16:25:54
488
 
978
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.23/2555)
2555
20/04/2555 11:11:49
545
 
979
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพหอประชุมศรีวชิรโชติ จำนวน 1 ชุด (ซ.18/2555)
2555
05/04/2555 11:51:44
595
 
980
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ซ.15/2555)
2555
05/04/2555 11:50:55
500
 
981
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.22/2555)
2555
05/04/2555 11:50:01
513
 
982
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่พักบุคลากรส่วนสนามบิน (จ.4/2555)
2555
05/04/2555 11:49:19
515
 
983
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนสาธิตส่วนวังจันทน์ (จ.3/2555)
2555
03/04/2555 10:03:15
507
 
984
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 1 ชุด (ซ.14/2555)
2555
27/03/2555 14:40:38
524
 
985
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.10/2555)
2555
27/03/2555 14:39:38
487
 
986
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.9/2555)
2555
27/03/2555 14:38:29
484
 
987
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (ซ.21/2555)
2555
27/03/2555 14:37:17
450
 
988
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.20/2555)
2555
21/03/2555 14:42:13
580
 
989
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.19/2555)
2555
21/03/2555 14:41:29
546
 
990
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพหอประชุมศรีวชิรโชติ จำนวน 1 ชุด (ซ.18/2555)
2555
20/03/2555 11:10:10
573
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 33 [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43