จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
991
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.30/2555)
2555
28/05/2555 11:04:23
632
 
992
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.29/2555)
2555
28/05/2555 10:38:37
605
 
993
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.28/2555)
2555
28/05/2555 09:54:59
597
 
994
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.27/2555)
2555
17/05/2555 15:33:52
643
 
995
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (ซ.26/2555)
2555
16/05/2555 13:52:12
634
 
996
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ
2555
08/05/2555 16:45:11
663
 
997
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ (ซ.24/2555)
2555
08/05/2555 16:43:56
627
 
998
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายวังจันทน์ริเวอร์วิว (จ.5/2555)
2555
08/05/2555 16:25:54
636
 
999
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.23/2555)
2555
20/04/2555 11:11:49
694
 
1000
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพหอประชุมศรีวชิรโชติ จำนวน 1 ชุด (ซ.18/2555)
2555
05/04/2555 11:51:44
750
 
1001
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ซ.15/2555)
2555
05/04/2555 11:50:55
655
 
1002
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.22/2555)
2555
05/04/2555 11:50:01
680
 
1003
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่พักบุคลากรส่วนสนามบิน (จ.4/2555)
2555
05/04/2555 11:49:19
674
 
1004
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนสาธิตส่วนวังจันทน์ (จ.3/2555)
2555
03/04/2555 10:03:15
678
 
1005
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 1 ชุด (ซ.14/2555)
2555
27/03/2555 14:40:38
687
 
1006
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.10/2555)
2555
27/03/2555 14:39:38
697
 
1007
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.9/2555)
2555
27/03/2555 14:38:29
654
 
1008
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (ซ.21/2555)
2555
27/03/2555 14:37:17
614
 
1009
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.20/2555)
2555
21/03/2555 14:42:13
752
 
1010
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.19/2555)
2555
21/03/2555 14:41:29
711
 
1011
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพหอประชุมศรีวชิรโชติ จำนวน 1 ชุด (ซ.18/2555)
2555
20/03/2555 11:10:10
728
 
1012
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.17/2555)
2555
20/03/2555 11:09:33
727
 
1013
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการวิศวกรรมการเกษตรและอาหาร จำนวน 1 ชุด (ซ.13/2555)
2555
20/03/2555 11:08:22
691
 
1014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (ซ.16/2555)
2555
15/03/2555 09:59:54
767
 
1015
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ซ.15/2555)
2555
12/03/2555 16:21:02
776
 
1016
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนสาธิตส่วนวังจันทน์ (จ.3/2555)
2555
12/03/2555 16:19:44
672
 
1017
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 (จ.2/2555)
2555
09/03/2555 14:30:22
726
 
1018
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (ซ.12/2555)
2555
09/03/2555 14:23:37
721
 
1019
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.11/2555)
2555
09/03/2555 14:18:01
736
 
1020
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 1 รายการ (ซ.14/2555)
2555
28/02/2555 16:44:41
816
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44