จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
991
ประกาศขอยกเลิกการจ้างเหมาซ่อมผิวทางเดินอาคาร 8 ชั้น (อาคารมหาวชิราลงกรณ)
2554
17/10/2554 14:40:32
1048
 
992
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 16 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
17/10/2554 14:38:19
1038
 
993
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย
2554
17/10/2554 14:36:03
919
 
994
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องกิจกรรมโรงเรียนสาธิต
2554
17/10/2554 14:22:17
902
 
995
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ
2554
17/10/2554 14:17:48
850
 
996
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนท่องเที่ยว
2554
17/10/2554 14:16:13
666
 
997
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาถมดินลานเอนกประสงค์
2554
17/10/2554 14:14:48
540
 
998
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินลานเอนกประสงค์
2554
10/09/2554 15:58:53
1196
 
999
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.42/2554)
2554
10/09/2554 15:53:04
1216
 
1000
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ (ซ.41/2554)
2554
10/09/2554 15:51:32
1072
 
1001
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.40/2554)
2554
10/09/2554 15:49:40
1090
 
1002
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.39/2554)
2554
10/09/2554 15:46:35
1065
 
1003
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 4) (ซ.38/2554)
2554
10/09/2554 15:44:54
1120
 
1004
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.37/2554)
2554
10/09/2554 15:42:03
1127
 
1005
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ซ.36/2554)
2554
10/09/2554 10:14:42
714
 
1006
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมเอาคารศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน (จ.17/2554)
2554
10/09/2554 09:42:51
655
 
1007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครั้งที่ 2) (ซ.44/2554)
2554
02/09/2554 18:01:47
788
 
1008
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวทางเดินอาคาร 8 ชั้น (อาคารมหาวชิราลงกรณ) (จ.21/2554)
2554
02/09/2554 17:58:42
822
 
1009
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องกิจกรรมโรงเรียนสาธิต (จ.20/2554)
2554
02/09/2554 17:55:39
690
 
1010
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย (จ.19/2554)
2554
02/09/2554 17:53:12
692
 
1011
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.35/2554)
2554
02/09/2554 17:47:48
699
 
1012
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.34/2554)
2554
02/09/2554 17:43:39
705
 
1013
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาสระว่ายน้ำ
2554
02/09/2554 17:41:16
672
 
1014
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.33/2554)
2554
02/09/2554 17:40:11
610
 
1015
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนท่องเที่ยว (จ.18/2554)
2554
26/08/2554 15:01:27
740
 
1016
เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติดมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ (ซ.43/2554)
2554
26/08/2554 14:49:57
731
 
1017
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ (ซ.43/2554)
2554
26/08/2554 14:41:41
704
 
1018
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (จ.15/2554)
2554
26/08/2554 09:07:51
708
 
1019
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.42/2554)
2554
23/08/2554 18:38:36
783
 
1020
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ (ซ.41/2554)
2554
23/08/2554 18:30:49
750
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42