จำนวนข่าวทั้งหมด 1291 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
991
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.28/2555)
2555
28/05/2555 09:54:59
446
 
992
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.27/2555)
2555
17/05/2555 15:33:52
493
 
993
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (ซ.26/2555)
2555
16/05/2555 13:52:12
488
 
994
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ
2555
08/05/2555 16:45:11
515
 
995
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ (ซ.24/2555)
2555
08/05/2555 16:43:56
485
 
996
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายวังจันทน์ริเวอร์วิว (จ.5/2555)
2555
08/05/2555 16:25:54
494
 
997
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.23/2555)
2555
20/04/2555 11:11:49
551
 
998
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพหอประชุมศรีวชิรโชติ จำนวน 1 ชุด (ซ.18/2555)
2555
05/04/2555 11:51:44
599
 
999
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ซ.15/2555)
2555
05/04/2555 11:50:55
505
 
1000
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.22/2555)
2555
05/04/2555 11:50:01
517
 
1001
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่พักบุคลากรส่วนสนามบิน (จ.4/2555)
2555
05/04/2555 11:49:19
519
 
1002
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนสาธิตส่วนวังจันทน์ (จ.3/2555)
2555
03/04/2555 10:03:15
515
 
1003
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 1 ชุด (ซ.14/2555)
2555
27/03/2555 14:40:38
530
 
1004
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.10/2555)
2555
27/03/2555 14:39:38
491
 
1005
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.9/2555)
2555
27/03/2555 14:38:29
490
 
1006
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (ซ.21/2555)
2555
27/03/2555 14:37:17
453
 
1007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.20/2555)
2555
21/03/2555 14:42:13
586
 
1008
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.19/2555)
2555
21/03/2555 14:41:29
553
 
1009
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพหอประชุมศรีวชิรโชติ จำนวน 1 ชุด (ซ.18/2555)
2555
20/03/2555 11:10:10
577
 
1010
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.17/2555)
2555
20/03/2555 11:09:33
578
 
1011
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการวิศวกรรมการเกษตรและอาหาร จำนวน 1 ชุด (ซ.13/2555)
2555
20/03/2555 11:08:22
535
 
1012
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (ซ.16/2555)
2555
15/03/2555 09:59:54
610
 
1013
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ซ.15/2555)
2555
12/03/2555 16:21:02
621
 
1014
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนสาธิตส่วนวังจันทน์ (จ.3/2555)
2555
12/03/2555 16:19:44
536
 
1015
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 (จ.2/2555)
2555
09/03/2555 14:30:22
573
 
1016
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (ซ.12/2555)
2555
09/03/2555 14:23:37
576
 
1017
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.11/2555)
2555
09/03/2555 14:18:01
576
 
1018
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 1 รายการ (ซ.14/2555)
2555
28/02/2555 16:44:41
650
 
1019
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร จำนวน 1 ชุด (ซ.13/2555)
2555
22/02/2555 16:32:29
673
 
1020
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรือนแพเป็นภาควิชาดนตรี (จ.1/2555)
2555
22/02/2555 16:28:19
610
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44