จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1021
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน (จ.17/2554)
2554
18/08/2554 19:04:57
805
 
1022
ประกาศสอบราคซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.40/2554)
2554
18/08/2554 19:01:15
743
 
1023
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.39/2554)
2554
17/08/2554 17:53:47
707
 
1024
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 4) ซ.38/2554
2554
17/08/2554 17:25:22
765
 
1025
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.37/2554)
2554
15/08/2554 18:17:30
757
 
1026
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ซ.36/2554)
2554
15/08/2554 18:14:25
754
 
1027
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.35/2554)
2554
15/08/2554 18:11:58
719
 
1028
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.32/2554)
2554
15/08/2554 18:08:17
580
 
1029
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.31/2554
2554
15/08/2554 18:05:48
559
 
1030
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาสระว่ายน้ำ (จ.16/2554)
2554
10/08/2554 16:40:18
570
 
1031
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.34/2554)
2554
10/08/2554 16:37:18
583
 
1032
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 16 รายการ (ซ.30/2554)
2554
10/08/2554 16:35:38
563
 
1033
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) ซ.27/2554
2554
10/08/2554 16:32:56
543
 
1034
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.33/2554)
2554
09/08/2554 09:00:00
565
 
1035
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (จ.15/2554)
2554
05/08/2554 08:59:56
580
 
1036
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
2554
27/07/2554 16:49:23
597
 
1037
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.31/2554)
2554
26/07/2554 10:52:15
587
 
1038
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.29/2554)
2554
23/07/2554 10:31:18
572
 
1039
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 16 รายการ (ซ.30/2554)
2554
21/07/2554 10:18:57
621
 
1040
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์ (จ.13/2554)
2554
12/07/2554 15:10:20
733
 
1041
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.26/2554)
2554
12/07/2554 15:09:01
695
 
1042
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบบประปา (จ.14/2554)
2554
11/07/2554 11:07:18
701
 
1043
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ซ.28/2554)
2554
11/07/2554 11:03:58
694
 
1044
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
2554
29/06/2554 17:13:17
705
 
1045
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินขึ้นสระว่ายน้ำแบบลาดเอียง
2554
29/06/2554 17:12:26
705
 
1046
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2554
23/06/2554 16:23:38
706
 
1047
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์
2554
21/06/2554 14:02:44
622
 
1048
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์ (จ.11/2554)
2554
18/06/2554 14:31:03
633
 
1049
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนบัณฑิตศึกษา (จ.10/2554)
2554
18/06/2554 14:29:35
648
 
1050
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.25/2554)
2554
18/06/2554 14:26:30
608
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 35 [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42