จำนวนข่าวทั้งหมด 1272 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1051
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.42/2554)
2554
23/08/2554 18:38:36
785
 
1052
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ (ซ.41/2554)
2554
23/08/2554 18:30:49
756
 
1053
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน (จ.17/2554)
2554
18/08/2554 19:04:57
808
 
1054
ประกาศสอบราคซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.40/2554)
2554
18/08/2554 19:01:15
745
 
1055
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.39/2554)
2554
17/08/2554 17:53:47
709
 
1056
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 4) ซ.38/2554
2554
17/08/2554 17:25:22
768
 
1057
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.37/2554)
2554
15/08/2554 18:17:30
760
 
1058
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ซ.36/2554)
2554
15/08/2554 18:14:25
759
 
1059
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.35/2554)
2554
15/08/2554 18:11:58
721
 
1060
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.32/2554)
2554
15/08/2554 18:08:17
584
 
1061
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.31/2554
2554
15/08/2554 18:05:48
563
 
1062
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาสระว่ายน้ำ (จ.16/2554)
2554
10/08/2554 16:40:18
574
 
1063
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.34/2554)
2554
10/08/2554 16:37:18
589
 
1064
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 16 รายการ (ซ.30/2554)
2554
10/08/2554 16:35:38
569
 
1065
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) ซ.27/2554
2554
10/08/2554 16:32:56
545
 
1066
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.33/2554)
2554
09/08/2554 09:00:00
568
 
1067
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (จ.15/2554)
2554
05/08/2554 08:59:56
585
 
1068
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
2554
27/07/2554 16:49:23
602
 
1069
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.31/2554)
2554
26/07/2554 10:52:15
592
 
1070
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.29/2554)
2554
23/07/2554 10:31:18
576
 
1071
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 16 รายการ (ซ.30/2554)
2554
21/07/2554 10:18:57
625
 
1072
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์ (จ.13/2554)
2554
12/07/2554 15:10:20
738
 
1073
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.26/2554)
2554
12/07/2554 15:09:01
697
 
1074
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบบประปา (จ.14/2554)
2554
11/07/2554 11:07:18
705
 
1075
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ซ.28/2554)
2554
11/07/2554 11:03:58
697
 
1076
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
2554
29/06/2554 17:13:17
708
 
1077
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินขึ้นสระว่ายน้ำแบบลาดเอียง
2554
29/06/2554 17:12:26
707
 
1078
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2554
23/06/2554 16:23:38
709
 
1079
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์
2554
21/06/2554 14:02:44
625
 
1080
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์ (จ.11/2554)
2554
18/06/2554 14:31:03
636
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] 36 [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43