จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1051
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 3 (ซ.27/2554)
2554
17/06/2554 16:20:47
582
 
1052
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.19/2554)
2554
17/06/2554 16:18:45
599
 
1053
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ซ.24/2554)
2554
14/06/2554 10:53:44
591
 
1054
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1รายการ (ซ.23/2554)
2554
14/06/2554 10:50:34
540
 
1055
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ซ.17/2554)
2554
14/06/2554 10:47:19
561
 
1056
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินขึ้นสระว่ายน้ำแบบลาดเอียง
2554
14/06/2554 10:42:59
566
 
1057
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
08/06/2554 14:42:51
591
 
1058
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
08/06/2554 14:21:37
594
 
1059
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์
2554
05/06/2554 13:14:28
620
 
1060
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2554
01/06/2554 15:33:52
667
 
1061
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนบัณฑิตศึกษา
2554
31/05/2554 11:22:35
689
 
1062
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
26/05/2554 10:48:20
796
 
1063
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
19/05/2554 15:16:05
864
 
1064
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3)
2554
19/05/2554 15:15:01
886
 
1065
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
19/05/2554 15:14:10
822
 
1066
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
19/05/2554 10:28:08
808
 
1067
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
12/05/2554 10:48:54
912
 
1068
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
12/05/2554 10:34:22
888
 
1069
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
06/05/2554 17:39:01
955
 
1070
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
28/04/2554 16:24:33
974
 
1071
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัรฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
28/04/2554 16:21:54
977
 
1072
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2554
27/04/2554 11:30:09
960
 
1073
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3)
2554
27/04/2554 11:20:53
980
 
1074
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
26/04/2554 16:11:28
904
 
1075
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
20/04/2554 16:04:50
973
 
1076
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
20/04/2554 16:04:18
863
 
1077
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องจัดนิทรรศการและผลงานวิจัย
2554
18/04/2554 14:23:52
774
 
1078
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์
2554
12/04/2554 15:50:07
848
 
1079
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์
2554
01/04/2554 11:31:58
959
 
1080
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องจัดนิทรรศการและผลงานวิจัย
2554
15/03/2554 10:06:22
1059
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] 36 [37] [38] [39] [40] [41] [42