จำนวนข่าวทั้งหมด 1291 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1051
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ (ซ.41/2554)
2554
10/09/2554 15:51:32
1081
 
1052
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.40/2554)
2554
10/09/2554 15:49:40
1097
 
1053
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.39/2554)
2554
10/09/2554 15:46:35
1074
 
1054
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 4) (ซ.38/2554)
2554
10/09/2554 15:44:54
1128
 
1055
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.37/2554)
2554
10/09/2554 15:42:03
1133
 
1056
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ซ.36/2554)
2554
10/09/2554 10:14:42
723
 
1057
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมเอาคารศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน (จ.17/2554)
2554
10/09/2554 09:42:51
664
 
1058
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครั้งที่ 2) (ซ.44/2554)
2554
02/09/2554 18:01:47
797
 
1059
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวทางเดินอาคาร 8 ชั้น (อาคารมหาวชิราลงกรณ) (จ.21/2554)
2554
02/09/2554 17:58:42
835
 
1060
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องกิจกรรมโรงเรียนสาธิต (จ.20/2554)
2554
02/09/2554 17:55:39
702
 
1061
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย (จ.19/2554)
2554
02/09/2554 17:53:12
704
 
1062
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.35/2554)
2554
02/09/2554 17:47:48
708
 
1063
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.34/2554)
2554
02/09/2554 17:43:39
717
 
1064
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาสระว่ายน้ำ
2554
02/09/2554 17:41:16
682
 
1065
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.33/2554)
2554
02/09/2554 17:40:11
621
 
1066
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนท่องเที่ยว (จ.18/2554)
2554
26/08/2554 15:01:27
747
 
1067
เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติดมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ (ซ.43/2554)
2554
26/08/2554 14:49:57
745
 
1068
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ (ซ.43/2554)
2554
26/08/2554 14:41:41
712
 
1069
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (จ.15/2554)
2554
26/08/2554 09:07:51
721
 
1070
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.42/2554)
2554
23/08/2554 18:38:36
791
 
1071
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ (ซ.41/2554)
2554
23/08/2554 18:30:49
764
 
1072
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน (จ.17/2554)
2554
18/08/2554 19:04:57
814
 
1073
ประกาศสอบราคซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.40/2554)
2554
18/08/2554 19:01:15
751
 
1074
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.39/2554)
2554
17/08/2554 17:53:47
720
 
1075
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 4) ซ.38/2554
2554
17/08/2554 17:25:22
775
 
1076
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.37/2554)
2554
15/08/2554 18:17:30
767
 
1077
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ซ.36/2554)
2554
15/08/2554 18:14:25
765
 
1078
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.35/2554)
2554
15/08/2554 18:11:58
727
 
1079
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.32/2554)
2554
15/08/2554 18:08:17
591
 
1080
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.31/2554
2554
15/08/2554 18:05:48
568
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] 36 [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44