จำนวนข่าวทั้งหมด 1272 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1081
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนบัณฑิตศึกษา (จ.10/2554)
2554
18/06/2554 14:29:35
651
 
1082
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.25/2554)
2554
18/06/2554 14:26:30
611
 
1083
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 3 (ซ.27/2554)
2554
17/06/2554 16:20:47
584
 
1084
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.19/2554)
2554
17/06/2554 16:18:45
601
 
1085
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ซ.24/2554)
2554
14/06/2554 10:53:44
593
 
1086
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1รายการ (ซ.23/2554)
2554
14/06/2554 10:50:34
542
 
1087
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ซ.17/2554)
2554
14/06/2554 10:47:19
565
 
1088
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินขึ้นสระว่ายน้ำแบบลาดเอียง
2554
14/06/2554 10:42:59
567
 
1089
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
08/06/2554 14:42:51
593
 
1090
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
08/06/2554 14:21:37
597
 
1091
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์
2554
05/06/2554 13:14:28
621
 
1092
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2554
01/06/2554 15:33:52
669
 
1093
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนบัณฑิตศึกษา
2554
31/05/2554 11:22:35
690
 
1094
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
26/05/2554 10:48:20
799
 
1095
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
19/05/2554 15:16:05
868
 
1096
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3)
2554
19/05/2554 15:15:01
888
 
1097
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
19/05/2554 15:14:10
824
 
1098
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
19/05/2554 10:28:08
811
 
1099
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
12/05/2554 10:48:54
914
 
1100
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
12/05/2554 10:34:22
890
 
1101
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
06/05/2554 17:39:01
959
 
1102
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
28/04/2554 16:24:33
976
 
1103
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัรฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
28/04/2554 16:21:54
981
 
1104
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2554
27/04/2554 11:30:09
962
 
1105
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3)
2554
27/04/2554 11:20:53
982
 
1106
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
26/04/2554 16:11:28
906
 
1107
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
20/04/2554 16:04:50
975
 
1108
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
20/04/2554 16:04:18
866
 
1109
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องจัดนิทรรศการและผลงานวิจัย
2554
18/04/2554 14:23:52
776
 
1110
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์
2554
12/04/2554 15:50:07
851
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] 37 [38] [39] [40] [41] [42] [43