จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1081
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
2554
07/03/2554 10:04:23
1075
 
1082
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2554
07/03/2554 10:03:39
984
 
1083
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
02/03/2554 11:56:20
969
 
1084
ประกาศยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
21/02/2554 11:37:49
991
 
1085
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโภชนาการโรงเรียนสาธิต
2554
17/02/2554 11:40:21
988
 
1086
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2554
15/02/2554 14:49:08
789
 
1087
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2554
15/02/2554 14:46:48
764
 
1088
ประกาศยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
15/02/2554 14:44:02
702
 
1089
ประกาศยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
15/02/2554 14:40:26
680
 
1090
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ
2554
12/02/2554 11:02:29
679
 
1091
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
12/02/2554 11:00:20
620
 
1092
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
12/02/2554 10:41:01
662
 
1093
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมโรงรถไฟฟ้า
2554
11/02/2554 08:46:57
670
 
1094
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2553
04/02/2554 09:56:14
795
 
1095
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ
2554
28/01/2554 10:52:20
935
 
1096
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
28/01/2554 09:22:24
902
 
1097
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
28/01/2554 09:20:35
871
 
1098
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
25/01/2554 09:37:36
938
 
1099
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
25/01/2554 09:28:03
909
 
1100
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมโรงรถไฟฟ้า
2554
19/01/2554 16:14:00
990
 
1101
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2554
05/01/2554 15:57:19
986
 
1102
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟแสงสว่างสนามกีฬาฟุตบอล 2
2554
05/01/2554 15:56:47
874
 
1103
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพครู
2554
05/01/2554 15:56:08
846
 
1104
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารคณะครุศาสตร์
2554
05/01/2554 15:55:23
849
 
1105
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2554
05/01/2554 15:54:41
819
 
1106
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการศาลจำลอง
2554
20/12/2553 09:17:09
887
 
1107
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟแสงสว่างสนามกีฬาฟุตบอล 2
2554
08/12/2553 17:00:37
853
 
1108
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพครู
2554
03/12/2553 16:51:08
761
 
1109
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
01/12/2553 14:05:41
799
 
1110
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารคณะครุศาสตร์
2554
20/11/2553 13:57:11
777
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] 37 [38] [39] [40] [41] [42