จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1081
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.32/2554)
2554
15/08/2554 18:08:17
771
 
1082
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.31/2554
2554
15/08/2554 18:05:48
716
 
1083
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาสระว่ายน้ำ (จ.16/2554)
2554
10/08/2554 16:40:18
738
 
1084
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.34/2554)
2554
10/08/2554 16:37:18
737
 
1085
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 16 รายการ (ซ.30/2554)
2554
10/08/2554 16:35:38
752
 
1086
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) ซ.27/2554
2554
10/08/2554 16:32:56
721
 
1087
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.33/2554)
2554
09/08/2554 09:00:00
755
 
1088
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (จ.15/2554)
2554
05/08/2554 08:59:56
769
 
1089
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
2554
27/07/2554 16:49:23
795
 
1090
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.31/2554)
2554
26/07/2554 10:52:15
1005
 
1091
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.29/2554)
2554
23/07/2554 10:31:18
751
 
1092
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 16 รายการ (ซ.30/2554)
2554
21/07/2554 10:18:57
800
 
1093
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์ (จ.13/2554)
2554
12/07/2554 15:10:20
913
 
1094
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.26/2554)
2554
12/07/2554 15:09:01
873
 
1095
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบบประปา (จ.14/2554)
2554
11/07/2554 11:07:18
879
 
1096
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ซ.28/2554)
2554
11/07/2554 11:03:58
864
 
1097
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
2554
29/06/2554 17:13:17
876
 
1098
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินขึ้นสระว่ายน้ำแบบลาดเอียง
2554
29/06/2554 17:12:26
862
 
1099
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2554
23/06/2554 16:23:38
1058
 
1100
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์
2554
21/06/2554 14:02:44
794
 
1101
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์ (จ.11/2554)
2554
18/06/2554 14:31:03
816
 
1102
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนบัณฑิตศึกษา (จ.10/2554)
2554
18/06/2554 14:29:35
809
 
1103
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.25/2554)
2554
18/06/2554 14:26:30
766
 
1104
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 3 (ซ.27/2554)
2554
17/06/2554 16:20:47
774
 
1105
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.19/2554)
2554
17/06/2554 16:18:45
768
 
1106
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ซ.24/2554)
2554
14/06/2554 10:53:44
762
 
1107
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1รายการ (ซ.23/2554)
2554
14/06/2554 10:50:34
730
 
1108
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ซ.17/2554)
2554
14/06/2554 10:47:19
802
 
1109
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินขึ้นสระว่ายน้ำแบบลาดเอียง
2554
14/06/2554 10:42:59
730
 
1110
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
08/06/2554 14:42:51
760
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] 37 [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44