จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1111
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
08/06/2554 14:21:37
771
 
1112
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์
2554
05/06/2554 13:14:28
796
 
1113
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2554
01/06/2554 15:33:52
855
 
1114
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนบัณฑิตศึกษา
2554
31/05/2554 11:22:35
866
 
1115
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
26/05/2554 10:48:20
972
 
1116
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
19/05/2554 15:16:05
1047
 
1117
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3)
2554
19/05/2554 15:15:01
1063
 
1118
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
19/05/2554 15:14:10
994
 
1119
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
19/05/2554 10:28:08
984
 
1120
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
12/05/2554 10:48:54
1098
 
1121
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
12/05/2554 10:34:22
1107
 
1122
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
06/05/2554 17:39:01
1130
 
1123
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
28/04/2554 16:24:33
1156
 
1124
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัรฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
28/04/2554 16:21:54
1161
 
1125
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2554
27/04/2554 11:30:09
1141
 
1126
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3)
2554
27/04/2554 11:20:53
1154
 
1127
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
26/04/2554 16:11:28
1085
 
1128
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
20/04/2554 16:04:50
1146
 
1129
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
20/04/2554 16:04:18
1048
 
1130
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องจัดนิทรรศการและผลงานวิจัย
2554
18/04/2554 14:23:52
960
 
1131
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์
2554
12/04/2554 15:50:07
1026
 
1132
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์
2554
01/04/2554 11:31:58
1146
 
1133
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องจัดนิทรรศการและผลงานวิจัย
2554
15/03/2554 10:06:22
1241
 
1134
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
2554
07/03/2554 10:04:23
1269
 
1135
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2554
07/03/2554 10:03:39
1168
 
1136
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
02/03/2554 11:56:20
1138
 
1137
ประกาศยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
21/02/2554 11:37:49
1172
 
1138
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโภชนาการโรงเรียนสาธิต
2554
17/02/2554 11:40:21
1171
 
1139
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2554
15/02/2554 14:49:08
972
 
1140
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2554
15/02/2554 14:46:48
953
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] 38 [39] [40] [41] [42] [43] [44