จำนวนข่าวทั้งหมด 1273 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1111
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์
2554
12/04/2554 15:50:07
852
 
1112
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์
2554
01/04/2554 11:31:58
962
 
1113
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องจัดนิทรรศการและผลงานวิจัย
2554
15/03/2554 10:06:22
1062
 
1114
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
2554
07/03/2554 10:04:23
1078
 
1115
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2554
07/03/2554 10:03:39
986
 
1116
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
02/03/2554 11:56:20
972
 
1117
ประกาศยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
21/02/2554 11:37:49
994
 
1118
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโภชนาการโรงเรียนสาธิต
2554
17/02/2554 11:40:21
991
 
1119
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2554
15/02/2554 14:49:08
793
 
1120
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2554
15/02/2554 14:46:48
767
 
1121
ประกาศยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
15/02/2554 14:44:02
705
 
1122
ประกาศยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
15/02/2554 14:40:26
683
 
1123
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ
2554
12/02/2554 11:02:29
682
 
1124
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
12/02/2554 11:00:20
624
 
1125
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
12/02/2554 10:41:01
665
 
1126
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมโรงรถไฟฟ้า
2554
11/02/2554 08:46:57
673
 
1127
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2553
04/02/2554 09:56:14
797
 
1128
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ
2554
28/01/2554 10:52:20
939
 
1129
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
28/01/2554 09:22:24
906
 
1130
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
28/01/2554 09:20:35
874
 
1131
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
25/01/2554 09:37:36
940
 
1132
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
25/01/2554 09:28:03
912
 
1133
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมโรงรถไฟฟ้า
2554
19/01/2554 16:14:00
992
 
1134
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2554
05/01/2554 15:57:19
989
 
1135
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟแสงสว่างสนามกีฬาฟุตบอล 2
2554
05/01/2554 15:56:47
876
 
1136
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพครู
2554
05/01/2554 15:56:08
848
 
1137
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารคณะครุศาสตร์
2554
05/01/2554 15:55:23
851
 
1138
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2554
05/01/2554 15:54:41
821
 
1139
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการศาลจำลอง
2554
20/12/2553 09:17:09
889
 
1140
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟแสงสว่างสนามกีฬาฟุตบอล 2
2554
08/12/2553 17:00:37
856
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] 38 [39] [40] [41] [42] [43