จำนวนข่าวทั้งหมด 1291 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1111
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2554
01/06/2554 15:33:52
674
 
1112
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนบัณฑิตศึกษา
2554
31/05/2554 11:22:35
695
 
1113
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
26/05/2554 10:48:20
803
 
1114
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
19/05/2554 15:16:05
873
 
1115
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3)
2554
19/05/2554 15:15:01
891
 
1116
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
19/05/2554 15:14:10
832
 
1117
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
19/05/2554 10:28:08
813
 
1118
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
12/05/2554 10:48:54
918
 
1119
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
12/05/2554 10:34:22
896
 
1120
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
06/05/2554 17:39:01
962
 
1121
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
28/04/2554 16:24:33
980
 
1122
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัรฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
28/04/2554 16:21:54
985
 
1123
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2554
27/04/2554 11:30:09
966
 
1124
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3)
2554
27/04/2554 11:20:53
989
 
1125
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
26/04/2554 16:11:28
911
 
1126
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
20/04/2554 16:04:50
980
 
1127
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
20/04/2554 16:04:18
872
 
1128
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องจัดนิทรรศการและผลงานวิจัย
2554
18/04/2554 14:23:52
784
 
1129
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์
2554
12/04/2554 15:50:07
856
 
1130
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์
2554
01/04/2554 11:31:58
968
 
1131
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องจัดนิทรรศการและผลงานวิจัย
2554
15/03/2554 10:06:22
1067
 
1132
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
2554
07/03/2554 10:04:23
1082
 
1133
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2554
07/03/2554 10:03:39
991
 
1134
ประกาศขอยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
2554
02/03/2554 11:56:20
977
 
1135
ประกาศยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
21/02/2554 11:37:49
999
 
1136
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโภชนาการโรงเรียนสาธิต
2554
17/02/2554 11:40:21
995
 
1137
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2554
15/02/2554 14:49:08
798
 
1138
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2554
15/02/2554 14:46:48
771
 
1139
ประกาศยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
15/02/2554 14:44:02
710
 
1140
ประกาศยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
15/02/2554 14:40:26
687
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] 38 [39] [40] [41] [42] [43] [44