จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1111
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ
2554
18/11/2553 12:54:53
855
 
1112
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2554
17/11/2553 15:47:08
802
 
1113
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
03/11/2553 15:25:14
842
 
1114
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ
2554
27/10/2553 15:58:17
863
 
1115
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
2553
16/09/2553 11:23:41
1048
 
1116
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
09/09/2553 18:29:04
1102
 
1117
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2553
02/09/2553 10:31:56
1090
 
1118
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2
2553
16/07/2553 15:42:13
1237
 
1119
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2
2553
16/07/2553 15:38:29
1302
 
1120
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2553
03/07/2553 15:08:20
1367
 
1121
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
03/07/2553 15:07:28
1309
 
1122
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
2553
18/06/2553 11:21:45
1248
 
1123
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2553
15/06/2553 11:06:15
1156
 
1124
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2
2553
09/06/2553 08:49:43
1238
 
1125
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
2553
09/06/2553 08:32:23
1133
 
1126
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
02/06/2553 11:02:30
1046
 
1127
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและศาลาที่พักชั่วคราว (ครั้งที่ 2)
2553
02/06/2553 10:58:29
1028
 
1128
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
03/05/2553 09:16:05
1237
 
1129
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2553
29/04/2553 16:24:31
1171
 
1130
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและศาลาที่พักชั่วคราว (ครั้งที่ 2)
2553
22/04/2553 14:33:33
1178
 
1131
ประกาศขอยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและศาลาที่พักชั่วคราว
2553
21/04/2553 09:34:03
1002
 
1132
ประกาศขอยกเลิกการสอบราคาซื้อโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
2553
21/04/2553 09:29:29
1168
 
1133
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2553
12/04/2553 16:49:39
1197
 
1134
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
2553
12/04/2553 14:22:24
1198
 
1135
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
02/04/2553 14:23:36
1157
 
1136
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2553
02/04/2553 14:20:59
1029
 
1137
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและศาลาที่พักชั่วคราว
2553
24/03/2553 16:33:28
1033
 
1138
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
2553
22/03/2553 08:48:46
1119
 
1139
ประกาศการคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
2553
19/03/2553 16:00:20
1100
 
1140
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
17/03/2553 14:45:04
1179
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] 38 [39] [40] [41] [42