จำนวนข่าวทั้งหมด 1273 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1141
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพครู
2554
03/12/2553 16:51:08
764
 
1142
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
01/12/2553 14:05:41
801
 
1143
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารคณะครุศาสตร์
2554
20/11/2553 13:57:11
779
 
1144
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ
2554
18/11/2553 12:54:53
857
 
1145
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2554
17/11/2553 15:47:08
805
 
1146
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
03/11/2553 15:25:14
844
 
1147
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ
2554
27/10/2553 15:58:17
865
 
1148
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
2553
16/09/2553 11:23:41
1050
 
1149
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
09/09/2553 18:29:04
1104
 
1150
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2553
02/09/2553 10:31:56
1093
 
1151
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2
2553
16/07/2553 15:42:13
1239
 
1152
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2
2553
16/07/2553 15:38:29
1305
 
1153
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2553
03/07/2553 15:08:20
1369
 
1154
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
03/07/2553 15:07:28
1312
 
1155
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
2553
18/06/2553 11:21:45
1250
 
1156
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2553
15/06/2553 11:06:15
1161
 
1157
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2
2553
09/06/2553 08:49:43
1239
 
1158
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
2553
09/06/2553 08:32:23
1136
 
1159
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
02/06/2553 11:02:30
1047
 
1160
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและศาลาที่พักชั่วคราว (ครั้งที่ 2)
2553
02/06/2553 10:58:29
1032
 
1161
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
03/05/2553 09:16:05
1241
 
1162
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2553
29/04/2553 16:24:31
1174
 
1163
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและศาลาที่พักชั่วคราว (ครั้งที่ 2)
2553
22/04/2553 14:33:33
1180
 
1164
ประกาศขอยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและศาลาที่พักชั่วคราว
2553
21/04/2553 09:34:03
1003
 
1165
ประกาศขอยกเลิกการสอบราคาซื้อโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
2553
21/04/2553 09:29:29
1169
 
1166
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2553
12/04/2553 16:49:39
1199
 
1167
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
2553
12/04/2553 14:22:24
1199
 
1168
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
02/04/2553 14:23:36
1159
 
1169
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2553
02/04/2553 14:20:59
1031
 
1170
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและศาลาที่พักชั่วคราว
2553
24/03/2553 16:33:28
1037
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] 39 [40] [41] [42] [43