จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1141
ประกาศยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
15/02/2554 14:44:02
897
 
1142
ประกาศยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
15/02/2554 14:40:26
854
 
1143
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ
2554
12/02/2554 11:02:29
853
 
1144
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
12/02/2554 11:00:20
783
 
1145
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
12/02/2554 10:41:01
831
 
1146
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมโรงรถไฟฟ้า
2554
11/02/2554 08:46:57
861
 
1147
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2553
04/02/2554 09:56:14
990
 
1148
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ
2554
28/01/2554 10:52:20
1122
 
1149
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
28/01/2554 09:22:24
1087
 
1150
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
28/01/2554 09:20:35
1064
 
1151
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
25/01/2554 09:37:36
1128
 
1152
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2554
25/01/2554 09:28:03
1113
 
1153
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมโรงรถไฟฟ้า
2554
19/01/2554 16:14:00
1200
 
1154
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2554
05/01/2554 15:57:19
1194
 
1155
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟแสงสว่างสนามกีฬาฟุตบอล 2
2554
05/01/2554 15:56:47
1080
 
1156
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพครู
2554
05/01/2554 15:56:08
1033
 
1157
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารคณะครุศาสตร์
2554
05/01/2554 15:55:23
1062
 
1158
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2554
05/01/2554 15:54:41
1003
 
1159
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการศาลจำลอง
2554
20/12/2553 09:17:09
1080
 
1160
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟแสงสว่างสนามกีฬาฟุตบอล 2
2554
08/12/2553 17:00:37
1062
 
1161
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพครู
2554
03/12/2553 16:51:08
964
 
1162
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
01/12/2553 14:05:41
977
 
1163
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารคณะครุศาสตร์
2554
20/11/2553 13:57:11
993
 
1164
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ
2554
18/11/2553 12:54:53
1062
 
1165
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2554
17/11/2553 15:47:08
998
 
1166
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2554
03/11/2553 15:25:14
1017
 
1167
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ
2554
27/10/2553 15:58:17
1038
 
1168
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
2553
16/09/2553 11:23:41
1236
 
1169
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
09/09/2553 18:29:04
1301
 
1170
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2553
02/09/2553 10:31:56
1283
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] 39 [40] [41] [42] [43] [44