จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงโถงเอนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน (จ.4/2560)
2560
18/11/2559 07:18:09
62
 
92
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับหอประชุมศรีวชิรโชติ จำนวน 1 ชุด (ซ.28/2560)
2560
18/11/2559 03:35:28
61
 
93
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 3) (ซ.29/2560)
2560
18/11/2559 03:33:42
55
 
94
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานเทพื้นด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.11/2560)
2560
16/11/2559 12:31:27
56
 
95
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.10/2560)
2560
16/11/2559 12:30:06
59
 
96
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Spectrofluouophotometer) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.19/2560)
2560
16/11/2559 12:28:44
56
 
97
ประกาศผลสอบราคาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 เครื่อง (ซ.3/2560)
2560
17/11/2559 01:51:41
68
 
98
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 2) (ซ.23/2560)
2560
16/11/2559 02:22:15
58
 
99
ประกาศผลสอบราคาเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.18/2560)
2560
16/11/2559 02:13:09
55
 
100
ประกาศผลสอบราคาซื้อบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.12/2560)
2559
15/11/2559 04:14:16
54
 
101
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องย่อยสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) จำนวน 1 จำนวน (ซ.21/2560)
2560
15/11/2559 03:39:37
53
 
102
ประกาศผลการสอบราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีแบบมีท่อ จำนวน ๔ จำนวน (ซ.20/2560)
2560
15/11/2559 03:38:03
48
 
103
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงลานอเนกประสงค์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.3/2560)
2560
12/11/2559 07:21:08
62
 
104
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งหลังคาสนามแฮนด์บอล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.9/2560)
2560
12/11/2559 07:19:23
59
 
105
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งหลังคาสนามบาสเก็ตบอล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.8/2560)
2560
12/11/2559 07:14:13
55
 
106
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานเทพื้นคอนกรีตหอพักทะเลแก้วนิเวศน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.7/2560)
2560
12/11/2559 07:07:52
62
 
107
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.6/2560)
2560
12/11/2559 06:54:50
57
 
108
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารศรีพิบูล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.2/2560)
2560
11/11/2559 10:10:32
53
 
109
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร จำนวน 1 ชุด (ซ.14/2560)
2560
11/11/2559 10:06:50
54
 
110
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 1 ชุด (ซ.16/2560)
2560
11/11/2559 09:40:24
54
 
111
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาชุดปฏิบัติการทดสอบทางด้านปฐพีกลศาสตร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.15/2560)
2560
11/11/2559 08:16:54
58
 
112
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้ออุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ (ซ.5/2560)
2560
07/11/2559 12:21:09
69
 
113
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับหอประชุมศรีวชิรโชติ จำนวน 1 ชุด (ซ.28/2560)
2560
07/11/2559 11:34:45
83
 
114
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม จำนวน 4 รายการ (ซ.27/2560)
2560
07/11/2559 11:33:31
74
 
115
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาเครื่องวัดและบันทึกค่ากำลังไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส 4 สาย ตำบลพลายชุม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 เครื่อง (ซ.8/2560)
2560
07/11/2559 11:41:40
61
 
116
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 25 เครื่อง(ซ.26/2560)
2560
06/11/2559 09:09:01
88
 
117
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.25/2560)
2560
07/11/2559 05:40:25
78
 
118
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 45 เครื่อง (ซ.24/2560)
2560
03/11/2559 09:34:52
88
 
119
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ ๒) (ซ.23/2560)
2560
03/11/2559 09:32:37
63
 
120
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซ.2/2560)
2560
03/11/2559 06:09:49
87
 
หน้าที่ [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42