จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1171
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2
2553
16/07/2553 15:42:13
1387
 
1172
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2
2553
16/07/2553 15:38:29
1450
 
1173
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2553
03/07/2553 15:08:20
1505
 
1174
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
03/07/2553 15:07:28
1457
 
1175
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
2553
18/06/2553 11:21:45
1403
 
1176
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2553
15/06/2553 11:06:15
1301
 
1177
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2
2553
09/06/2553 08:49:43
1389
 
1178
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
2553
09/06/2553 08:32:23
1288
 
1179
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
02/06/2553 11:02:30
1204
 
1180
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและศาลาที่พักชั่วคราว (ครั้งที่ 2)
2553
02/06/2553 10:58:29
1180
 
1181
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
03/05/2553 09:16:05
1388
 
1182
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2553
29/04/2553 16:24:31
1312
 
1183
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและศาลาที่พักชั่วคราว (ครั้งที่ 2)
2553
22/04/2553 14:33:33
1318
 
1184
ประกาศขอยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและศาลาที่พักชั่วคราว
2553
21/04/2553 09:34:03
1137
 
1185
ประกาศขอยกเลิกการสอบราคาซื้อโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
2553
21/04/2553 09:29:29
1308
 
1186
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2553
12/04/2553 16:49:39
1339
 
1187
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
2553
12/04/2553 14:22:24
1349
 
1188
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
02/04/2553 14:23:36
1313
 
1189
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2553
02/04/2553 14:20:59
1175
 
1190
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและศาลาที่พักชั่วคราว
2553
24/03/2553 16:33:28
1180
 
1191
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
2553
22/03/2553 08:48:46
1277
 
1192
ประกาศการคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
2553
19/03/2553 16:00:20
1252
 
1193
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
17/03/2553 14:45:04
1318
 
1194
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสารภีเป็นห้องปฏิบัติการอาหารของสาขาวิชาคหกรรม
2553
17/03/2553 14:43:48
1268
 
1195
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
03/03/2553 15:52:21
1320
 
1196
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2553
24/02/2553 17:01:39
1305
 
1197
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2553
24/02/2553 17:01:07
1273
 
1198
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
11/02/2553 09:16:14
1310
 
1199
ประกาศขอยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2553
06/02/2553 15:33:16
1236
 
1200
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2553
29/01/2553 15:10:06
1234
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] 40 [41] [42] [43] [44