จำนวนข่าวทั้งหมด 1291 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1171
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2553
03/07/2553 15:08:20
1375
 
1172
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
03/07/2553 15:07:28
1319
 
1173
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
2553
18/06/2553 11:21:45
1258
 
1174
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2553
15/06/2553 11:06:15
1166
 
1175
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2
2553
09/06/2553 08:49:43
1245
 
1176
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
2553
09/06/2553 08:32:23
1143
 
1177
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
02/06/2553 11:02:30
1056
 
1178
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและศาลาที่พักชั่วคราว (ครั้งที่ 2)
2553
02/06/2553 10:58:29
1041
 
1179
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
03/05/2553 09:16:05
1245
 
1180
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2553
29/04/2553 16:24:31
1180
 
1181
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและศาลาที่พักชั่วคราว (ครั้งที่ 2)
2553
22/04/2553 14:33:33
1189
 
1182
ประกาศขอยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและศาลาที่พักชั่วคราว
2553
21/04/2553 09:34:03
1012
 
1183
ประกาศขอยกเลิกการสอบราคาซื้อโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
2553
21/04/2553 09:29:29
1177
 
1184
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2553
12/04/2553 16:49:39
1208
 
1185
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
2553
12/04/2553 14:22:24
1207
 
1186
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
02/04/2553 14:23:36
1164
 
1187
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2553
02/04/2553 14:20:59
1041
 
1188
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและศาลาที่พักชั่วคราว
2553
24/03/2553 16:33:28
1046
 
1189
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
2553
22/03/2553 08:48:46
1130
 
1190
ประกาศการคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
2553
19/03/2553 16:00:20
1110
 
1191
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
17/03/2553 14:45:04
1186
 
1192
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสารภีเป็นห้องปฏิบัติการอาหารของสาขาวิชาคหกรรม
2553
17/03/2553 14:43:48
1121
 
1193
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
03/03/2553 15:52:21
1181
 
1194
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2553
24/02/2553 17:01:39
1165
 
1195
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2553
24/02/2553 17:01:07
1131
 
1196
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2553
11/02/2553 09:16:14
1155
 
1197
ประกาศขอยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2553
06/02/2553 15:33:16
1086
 
1198
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2553
29/01/2553 15:10:06
1091
 
1199
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
2553
22/01/2553 14:59:25
1070
 
1200
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปา
2553
21/01/2553 15:45:14
1048
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] 40 [41] [42] [43] [44