จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1171
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ(แก้ไข)
2552
11/11/2552 15:02:09
1092
 
1172
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ(แก้ไข)
2552
11/11/2552 15:02:31
1078
 
1173
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุกีฬาจำนวน 1 รายการ
2552
24/09/2552 08:34:22
1256
 
1174
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 1 รายการ
2552
24/09/2552 08:33:50
1211
 
1175
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาตกแต่งห้องปฏิบัติการบริการชุมชน
2552
24/09/2552 08:32:57
1160
 
1176
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ
2552
23/09/2552 10:22:11
1156
 
1177
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ
2552
23/09/2552 10:21:52
1119
 
1178
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ
2552
23/09/2552 10:21:41
1067
 
1179
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 1 รายการ
2552
23/09/2552 10:21:17
1067
 
1180
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ
2552
23/09/2552 10:20:43
1035
 
1181
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ
2552
23/09/2552 10:17:57
1027
 
1182
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการบริการชุมชน
2552
05/09/2552 17:32:51
1144
 
1183
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
2552
05/09/2552 17:26:54
1117
 
1184
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2552
02/09/2552 12:17:16
1167
 
1185
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
2552
02/09/2552 12:17:29
1053
 
1186
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2552
31/08/2552 08:41:34
1078
 
1187
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ
2552
31/08/2552 08:41:03
1088
 
1188
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ
2552
31/08/2552 08:40:44
1093
 
1189
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและรางประตูเลื่อน
2552
31/08/2552 08:40:05
1069
 
1190
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารกฤษณา
2552
31/08/2552 08:39:14
1082
 
1191
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ(เครื่องปรับอากาศแบบแขวน)
2552
27/08/2552 09:01:46
1120
 
1192
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ(เครื่องปรับอากาศแบบแขวน)
2552
27/08/2552 09:01:01
1107
 
1193
สอบราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 รายการ
2552
27/08/2552 08:59:38
1047
 
1194
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 2 รายการ
2552
27/08/2552 08:58:08
1054
 
1195
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับจัดการเรียนการสอน)
2552
27/08/2552 08:56:25
1016
 
1196
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ)
2552
27/08/2552 08:57:08
1036
 
1197
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2552
20/08/2552 13:36:55
1038
 
1198
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2552
20/08/2552 13:36:26
1011
 
1199
สอบราคาจ้างเหมาวางระบบท่อน้ำประปาเข้าป้อมยามประตูที่ 1
2552
18/08/2552 08:26:43
1092
 
1200
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุมศรีวชิรโชติ
2552
18/08/2552 08:20:23
1034
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] 40 [41] [42